‘Een bijzonder terrein met een bijzondere geschiedenis’

ERMELO - Pergola’s, theekoepeltjes, zichtlijnen, maar ook de vijver en het bruggetje in het monumentale park voor De Hooge Riet worden in ere hersteld. Geruime tijd is er nauwelijks onderhoud gepleegd. Momenteel wordt onderzocht wat nodig is om de oorspronkelijke sfeer terug te brengen. Tegelijkertijd liggen er bouwplannen voor het gebouw De Hooge Riet. In dit rijksmonument worden 33 ruime appartementen gerealiseerd.

De Hooge Riet is het eerste deelplan van het Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet dat wordt herontwikkeld. De plannen voor de monumenten, de woningen en het park zijn door ontwikkelaars Heijmans Vastgoed en MeyerBergman Erfgoed Groep gepresenteerd aan het Ermelose college. Zij zijn enthousiast over de plannen die passen binnen de structuurvisie Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet. Deze structuurvisie is opgesteld in 2018: een samenwerking tussen de gemeente en GGz Centraal, eigenaar van Veldwijk en De Hooge Riet.

Bijzonder

,,De Hooge Riet is in vele opzichten een bijzonder terrein met een bijzondere geschiedenis,” vertelt Marcel Sinte Maartensdijk, projectontwikkelaar van Heijmans. Als geboren Ermeloër kent hij dit gebied en weet hij hoe belangrijk het is voor het dorp. ,,Het terrein is door zijn ligging aan de spoorlijn en vlakbij het centrum van Ermelo bij haast iedereen in Ermelo wel bekend. Het zicht vanaf het spoor is karakteristiek. Tegelijkertijd komen de meeste mensen er (nog) niet. Het voormalige zorgterrein had door zijn opzet en functie jarenlang geen uitnodigend karakter, nog steeds niet. Dat is jammer want het terrein biedt, als je een beetje door de huidige, soms vervallen situatie heen kijkt, veel bijzonders en is een bezoek meer dan waard.”

Chalet

Aan de achterzijde van het monumentale hoofdgebouw worden, als alle plannen doorgaan, drie nieuwe gebouwen gerealiseerd in de vorm van een dubbele ‘haak’. Er worden als het ware twee nieuwe vleugels aan het monument toegevoegd, waarmee een serie nieuwe binnenhoven ontstaat. Hier komen 28 woningen (2 laags), gericht op senioren. De nieuwbouw zal qua vorm, verhoudingen, hoogte en uitstraling aansluiten bij De Hooge Riet, maar het blijft ondergeschikt. Achter het monument, langs de Horsterweg en de Hortensialaan staan een aantal patiëntenwoningen (Hortensialaan 10/12) en het gebouw Heesteroord. De patiëntenwoningen blijven behouden en worden koopwoningen. Heesteroord wordt gesloopt. Op deze locatie komen acht twee-onder-eenkapwoningen. De Rietzoom, het Zwitsers chaletachtig gebouw, blijft ook behouden.

Doelgroep

Op de hoek van de Chevallierlaan-Stationsstraat komt een appartementengebouw van drie lagen, bedoeld voor eenpersoons huishoudens en dan met name jongeren. Dit gebouw is bedoeld voor de sociale huursector. Uwoon zal hier 42 studio’s realiseren. Volgens Sinte Maartensdijk maakt juist de ligging dicht bij het centrum en het station deze plek uitermate geschikt voor deze doelgroep. Met deze ontwikkeling wordt mede invulling gegeven aan de wens om betaalbare woningen te realiseren.

Villa Hoogstede

Heijmans heeft ook voorgesteld om een paviljoen aan de voorzijde van het terrein, bij het spoor te realiseren. Hier stond omstreeks 1900 villa Hoogstede met rondom een siertuin. Ook stond er naast de villa een kleiner huis, schuren en een kantoor. Villa Hoogstede had de uitstraling van een Zwitsers chalet en leek qua architectuur sterk op het voormalig paviljoen Rustoord (nu Rietzoom), al was het kleiner van omvang. De gebouwen fungeerden als dienstwoning en als verenigingsgebouw en stond daarom bekend als ‘lokaal Hoogstede’. In 1975 is het gebouw afgebroken. ,,Wij zien hier nog wel mogelijkheden voor bijvoorbeeld horeca,” legt Sinte Maartensdijk uit. De horeca die in een eerder stadium bedacht was in het hoofdgebouw lijkt niet haalbaar.

 Verkoop

Het stedenbouwkundig plan dat nu op tafel ligt, zet de kaders voor verdere planuitwerking. Als de gemeenteraad dit plan vaststelt dan kan er worden gestart met onder andere de ruimtelijke procedures om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan. Hierbij wordt een regeling toegepast, waar zowel het bestemmingsplan als de bouwplannen worden gebundeld. Wanneer de raad akkoord is, kunnen de woningen nog deze zomer in de verkoop. Sinte Maartensdijk hoopt dat de koopwoningen eind 2022 kunnen worden opgeleverd.