'Deze uitspraak heeft alle grond onder de VVGB weggespoeld'

ERMELO - Opnieuw krijgt de gemeente Ermelo een tik op de vingers van de rechter. Men had handhavend op moeten treden tegen het illegaal aangelegde gasstation en de gasleiding. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter in de zaak die door inwoonster Cora van Eijsden was aangespannen. ,,Ik voel me belazerd en bedonderd door de lokale politiek," zegt Van Eijsden. Daarom bracht ze de zaak voor de rechter.

De rechter in Arnhem onderschrijft dat de gasleiding niet geplaatst is als openbare voorziening, maar slechts ten gunste van één bedrijf, namelijk Tomassen Duck-To BV. De rechtbank stelt verder vast dat de gasleiding in strijd is met zowel het oude als het nieuwe bestemmingsplan. In het oude bestemmingsplan is de grond aangewezen als tuin; in de nieuwe situatie mogen er alleen bij ‘groen’ behorende bouwwerken (geen gebouwen) mogen worden gerealiseerd.

Handhaven

De gemeente had in deze situatie dus handhavend op moeten treden. Cora van Eijsden, de buurvrouw die deze zaak heeft aangespannen, kreeg van de rechter gelijk. Eind 2017 legde Liander een gasleiding en een gasstation aan op het perceel aan de Julianallan 122-124 in opdracht van Tomassen Duck-To BV. ,,Ik heb toen meteen gebeld en gemaild naar de gemeente dat dit niet kon op grond van het bestemmingsplan,” vertelt Van Eijsden. Echter reactie van de gemeente bleef uit. Daarom besloot ze een handhavingsverzoek in te dienen, maar die werd verdaagd. Men stelde dat Van Eijsden, die op het naastgelegen perceel woont, geen aanmerkelijk belang had. ,,Daar heb ik bezwaar op gemaakt bij de bezwaarcommissie. Deze vond het besluit van B&W bezopen!” zo vertelt ze. Tomassen Duck-To BV heeft hiermee de regels overtreden.

Dwangsom

De gemeente ging daar uiteindelijk in mee en legde de eendenslachterij een last tot dwangsom op. Het college maakte echter geen haast en stelde de mogelijkheid tot handhaving uit omdat Tomassen Duck-To BV. dit wellicht kon regelen in de revisievergunning. Onterecht, stelde Van Eijsden en dat werd door de rechter bevestigd. De beredenering van burgemeester André Baars een jaar geleden dat er geen sprake was van een ernstige overtreding die beëindiging op korte termijn behoefde, hield geen stand in de rechtbank. Zo’n termijn om te handhaven is niet bedoeld om mogelijke legalisatie af te wachten. Het gaat erom dat de overtreder voldoende tijd krijgt om aan de last onder dwangsom te voldoen. Zo stelt de rechter. Ook de hoogte van de dwangsom (1.500,- euro per week met een maximum van 9.000,- euro) was veel te laag. ‘Er moet een voldoende sterke prikkel van uit gaan. En men moet motiveren waarom de hoogte van de dwangsom aan gestelde eisen voldoet.’ 

Weggespoeld

De rechtbank heeft nu onvoldoende informatie om de hoogte van de dwangsom en de lengte van de termijn op een goede manier vast te kunnen stellen. De rechter heeft daarom de gemeente Ermelo opgedragen met een nieuw besluit te komen. Tomassen Duck-To moet alsnog de gasleiding en het gasstation verwijderen. De gemeente moet handhaven. De hoogte van de dwangsom moet hierbij ‘voldoende prikkelend’ zijn en de termijn mag niet langer zijn dan nodig om dit te realiseren. ,,Zelfs bedrijfseconomische consequenties zijn geen reden. We hebben op alle fronten gelijk gekregen,” aldus een opgeluchte Van Eijsden. Ze is benieuwd hoe de gemeenteraad nu kijkt naar de afgegeven Verklaring van geen Bedenking. ,,De uitspraak van de rechter heeft alle grond onder deze VVGB weggespoeld.” Verweerders kunnen binnen zes weken hoger beroep tegen de uitspraak aantekenen.