Gemeente Ermelo gaat graven ruimen 

ERMELO – Er wordt al jaren over gesproken, maar nu lijkt het ook te gaan gebeuren. De gemeente Ermelo gaat graven op de gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren aan de Varenlaan ruimen.

Hieraan voorafgaand zal er een verzamelgraf met een grafmonument worden gerealiseerd. In dit verzamelgraf worden de stoffelijke resten uit geruimde graven herbegraven. Acht jaar geleden heeft de gemeenteraad al besloten dat er in de toekomst geruimd mag worden. Hiervoor zou een eenvoudig grafmonument wordt opgericht. Hiervoor zijn nu zes varianten uitgewerkt waaruit de gemeenteraad kan kiezen. De eerste drie keuzes gaan over één verzamelgraf met een monument met ofwel gedenkplaatjes voor alle overledenen, gedenkplaatjes als keuze voor de nabestaanden of geen gedenkplaatjes. De volgende drie varianten maken hierbij nog onderscheid in een apart verzamelgraf voor de stoffelijke resten van volwassenen en die van kinderen met de genoemde keuzes voor gedenkplaatjes.

Emotionele discussies

Het is altijd een emotionele discussie als het gaat over het ruimen van graven. Deze discussie is de afgelopen jaren dan ook veelvuldig gevoerd en de meningen blijven daarover verdeeld. Eind 2015 kondigde de gemeente al aan algemene graven te gaan ruimen. De wettelijke grafrusttermijn was toen al verstreken en nabestaanden (die bij de gemeente bekend waren) zijn toen al per brief geïnformeerd. Waarom er nu pas geruimd gaat worden is omdat het nu pas nodig is. Dat laat burgemeester André Baars tijdens een persmoment weten.

Grafrusttermijn

Reeds in 2012 nam de gemeenteraad een besluit over het ruimen van graven. Vervolgens werd in 2014 de nieuwe beheersverordening van kracht. Het college van burgemeester en wethouders besloot toen dat een minimale grafrusttermijn van 20 jaar wordt gehanteerd voor alle algemene graven, zowel bestaande als nieuwe, om elke onduidelijkheid over de interpretatie en uitvoering van de verordening te voorkomen.