Uitbreiding laadpalen in Ermelo

ERMELO – Afgelopen maanden zijn er weer enkele elektrische laadpalen op verschillende plekken in de gemeente geplaatst. Zo kwamen er op de Hogewal en Burgemeester van Oordtstraat publieke palen bij. In het klimaatuitvoeringsprogramma 2010-2014 werd het project ‘realisatie E-laadpunten’ in Ermelo opgenomen wat mogelijkheid geeft tot uitbreiding van die laadpunten. Op dit moment zijn er dertien openbare oplaadpunten met elk twee aansluitingen in de gemeente.

Bij het in gebruik nemen van het oplaadpaal op het Raadhuisplein in juni 2016 gaf toenmalig energiewethouder Jan van Eijsden aan dat er de komende jaren snel meer laadpalen zullen volgen. Ermelo biedt namelijk haar inwoners, die zelf niet de mogelijkheid hebben om hun auto elektrisch te laden, mee te denken waar een laadpaal geplaatst kan worden en dit te faciliteren. Dit wordt voornamelijk gedaan om het elektrisch rijden onder de aandacht te brengen. Recent werd ook het gemeentelijke wagenpark vernieuwd en waar mogelijk werd dit elektrisch. Wanneer iemand in Ermelo met een elektrische auto, maar zonder een eigen parkeergelegenheid, een laadpaal voor elektrisch vervoer wil, kan bij Allegro terecht. Gemeentelijk woordvoerder Moniek Winters: ,,Die instantie plaatst vervolgens op van tevoren vastgestelde locaties (o.b.v. een vlekkenplan en beleidsregels) een laadpaal. In 2017 is het vlekkenplan vastgesteld voor veel locaties en daarover is destijds een generiek verkeersbesluit is genomen.’’

Maatwerk

Winters: ,,In de situatie bij de Burgemeester Van Oordtstraat heeft een bewoner een laadpaal aangevraagd. Deze locatie viel echter niet binnen een van de cirkels van het vlekkenplan waarna er maatwerk is toegepast en een apart verkeersbesluit is genomen.’’ Uiteraard wordt er door de gemeente wel bekeken of beide locaties ook officieel als laadplaats kunnen worden aangewezen zodat ook bezoekers en huidige of toekomstige bewoners uit de buurt hun auto daar kunnen laden. ,,Daarbij dient te worden vermeld dat de laaddruk op de locaties aan het Raadhuisplein en aan de Dr. van Dalelaan vaak hoog is.’’

Wennen

Maar elektrische laadpalen, die aan de gewone parkeerplaatsen onttrokken worden, geven ook frustratie bij de buurtbewoners met een benzineauto. ‘Want, waarom zo’n ding voor mijn deur, ik heb geen elektrische auto!’ Toch zullen we er aan moeten wennen dat er meer oplaadpalen komen. Het aantal publieke en semi-publieke laadpunten in Nederland nam in 8 jaar tijd toe van 400 in 2010 naar bijna 36.000 in 2019. En dan begint het pas, immers het kabinet wil dat er in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s worden verkocht. Er moeten dan zo’n twee miljoen elektrische auto’s rijden, en die moeten allemaal opgeladen kunnen worden. Dus zijn er dan zo’n 1,8 miljoen oplaadpunten nodig. En die palen zullen dan voornamelijk op straat of op openbare parkeerterreinen geplaatst worden omdat de meeste autobezitters geen eigen oprit hebben.

Gereserveerd

Een veel gevoerde discussie op verjaardagen is of je met een normale auto mag parkeren op parkeerplaats met een laadpaal? Het antwoord hierop is Nee, dat mag niet en wanneer daarop gehandhaafd wordt, kan dat de bestuurder een boete van 95 euro opleveren. In principe is het zelfs zo dat er alleen een elektrische auto mag staan wanneer die auto bezig is met opladen. Is de batterij opgeladen, dan dient de auto van de oplaadplaats worden weggereden en op een ‘gewone’ parkeerplaats geplaatst te worden. Immers, een parkeerplaats bij laadpunten zijn gereserveerde parkeerplaatsen en zo kan iedereen van het oplaadpunt gebruikmaken. De oplaadplek is geen standaard parkeerplek. De oplaadplaats voor elektrische auto’s zijn voorzien van een vierkant blauw bord met een witte P onder dit bord geeft een ander bord met pijlen aan welke twee parkeerplaatsen gereserveerd zijn. Formeel moet er in het parkeervak ook een wit kruis zijn aangebracht.