Animal Rights blijft misstanden eendenslachter volgen

ERMELO – Volgens Animal Rights is er bij eendenslachterij Tomassen Duck-To structureel sprake van misstanden. Dat zegt Erwin Vermeulen, campagneleider Stop de Slacht. Hij onderbouwt zijn uitspraken met NVWA inspectierapporten. De Ermelose eendenslachterij wil hierop niet reageren.

,,Wij reageren niet op verhalen die komen van veroordeelde criminelen,” laat Jeroen Ijzerman namens Tomassen Duck-To weten. ,,De heer Vermeulen en zijn organisatie dringt onrechtmatig stallen en gebruikt dit voor haar eigen propaganda.”

Boetes

Vermeulen geeft toe dat de dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights een boete opgelegd heeft gekregen vanwege het betreden van stallen. ,,We zijn veroordeeld tot een boete van € 209,-. Tomassen Duck-To kreeg in twee maanden tijd boetes ter hoogte van € 7500,-.” Op 5 april 2019 ontving het Ermelose slachthuis twee boetebeschikkingen van ieder € 2500,- voor veroorzaakt dierenleed. De toezichthoudende dierenartsen stelden in juni en juli vast dat eenden na het automatisch mes en voor het aansnijden door de nasnijder tekenen van bewustzijn vertoonden.

Terugkerend probleem

,,Falende verdoving waardoor eenden bij volle bewustzijn de keel wordt doorgesneden is een steeds terugkerend probleem bij dit slachthuis," zegt Erwin Vermeulen. ,,We lezen dit ook terug in de NVWA inspectierapporten over 2017 en 2018.” Uit rapporten van de NVWA uit 2019 blijkt opnieuw dat eenden onvoldoende verdoofd zijn. Vermeulen: ,,Zowel op 11 januari als op 7 maart constateerden inspecteurs dat meer dan één eend per minuut niet volledig bedwelmd aangesneden werden. Maar dat was niet eens reden tot het opstellen van een rapport. Men vulde het zout bij in het waterbad waarin de eenden elektrisch verdoofd werden, voordat hun kelen werden doorgesneden.”

NVWA inspectierapporten

De dierenrechtenorganisatie vraagt met enige regelmaat de inspectierapporten van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit op. ,,Altijd weer blijken er vele misstanden te zijn met groot dierenleed als gevolg,” aldus de campagneleider. Het laatste Wob verzoek beslaat de eerste vier maanden van 2019 plus een aantal dagen van mei. ,,In die periode werd Tomassen Duck-To drie maal met € 2500,- beboet voor het overtreden van meerdere dierenwelzijnsvoorschriften.”

Hittestress

Volgens Animal Rights is ook hittestress bij het Ermelose bedrijf een terugkerend probleem. ,,Een inspecteur constateerde op 26 juli 2018 dat vanwege een storing zo'n 3000 eenden ruim twee en een half uur in de aanvoerhal moesten wachten om geslacht te worden,” aldus Animal Rights. ,,Het was die dag in de Bilt 35,7 graden. De inspecteur zag dat de wachtende eenden tekenen van hittestress vertoonden." Het werd 93 eenden fataal, zo constateerde de NVWA. Volgens de inspecteur werd er niet voor voldoende ventilatie gezorgd.

Eis tot sluiting

Volgens Vermeulen blijkt uit alle inspectierapporten over de Ermelose eendenslachter dat er structurele problemen zijn. ,,Het lijden en sterven van eenden door grove nalatigheid van het slachthuis is een chronische tekortkoming waarvan de NVWA en het ministerie van LNV op de hoogte zijn. De steeds weer opgelegde boetes brengen daarin geen verandering. Animal Rights wil daarom dat het slachthuis gesloten wordt."