Geven om de aarde en dus de ander

ERMELO - Dat de kerk een groene kerk is geworden, gebeurde echter zonder verfkwast. Het College van Kerkrentmeesters van de Immanuëlkerk werkt al jaren stap voor stap aan een groenere kerk. Dat is een kerk met oog en aandacht voor inhoudelijk rentmeesterschap, voor duurzaamheid en zorg voor de schepping.  

,,We zijn rentmeesters van de aarde die ons door God in bruikleen gegeven is,’’ vertelt Dirk Vethaak, scriba van de Gereformeerde Kerk Ermelo. ,,En zo laten we zien te geven om de aarde en dus de ander. We hebben de opdracht om de aarde te bewerken en te bewaren (Genesis 2:15). De aarde en haar volheid is van God (Psalm 24:1), maar wij moeten goed op die aarde passen.’’ De Immanuelkerk is nu een groene kerk geworden en daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden om deel uit te maken van de Groene Kerken. De Immanuelkerk Ermelo is nu ook terugvinden op de landelijke website: https://www.groenekerken.nl/kerken/immanuelkerk/

Kerkdak

Er is sinds 2017 al veel gedaan, zo gaat de verwarming en verlichting alleen aan in de ruimtes die gebruikt worden en elke zaal heeft of krijgt zijn eigen thermostaat. Het nieuwe kerkdak is gemaakt van gerecycled materiaal: rubberen leipannen en er zijn vijftig zonnepanelen aangeschaft en er komen er nog meer bij. Stapsgewijs wordt de verlichting in de kerkzaal en de overige ruimten vervangen door Ledlampen. En ook wordt afval gescheiden en gerecycled waarbij glazen flessen en Printercartridges apart worden verzameld. Vethaak: ,,We gaan verder voor minder milieubelasting, meer duurzaamheid, besparen energie en kosten. Zo komt er ook meer geld beschikbaar om een uitnodigende, inspirerende en actieve kerk in en voor Ermelo te zijn.’’

Rentmeester

Na het einde van de ochtenddienst op zondag 8 maart is het bordje ‘Groene Kerk’ onthuld, een symbool van waar de kerkleden voor staan en gaan. In de dienst is ook een oproep gedaan: ‘Wat zou het mooi zijn als u straks denkt: ik ben ook een rentmeester van deze door God gegeven aarde en ga proberen mijn kleine steentjes bij te dragen aan behoud en bloei van deze prachtige aarde, voor ons en allen die na ons komen’. De Immanuëlkerk is naast de Zendingskerk en De Voorhof de derde Groene Kerk in Ermelo.