Cirkel op de weg is restant van proef

ERMELO - Op de dag dat de gemeenteraad de burgers uitnodigt mee te denken over verkeer en vervoer, plaatst Ermelo van Nu de vraag: wat betekent deze wegmarkering? Navraag tijdens een passantenonderzoek maakt duidelijk dat de weggebruikers niet goed raad weten met deze markering. Rijinstructeurs bevestigen dat het geen universeel ontwerp is en dat het geen juridische status heeft. Waarom is deze markering dan aangebracht?

Duidelijk zichtbare wegmarkering helpt de weggebruikers. Hoewel deze wegmarkering in het centrum best opvallend is, gaat deze veelal voorbij aan de aandacht van de fietser en de automobilisten. Het korte passantenonderzoek doet vermoeden dat de wegmarkering onlangs is aangebracht. Immers het is mensen nauwelijks opgevallen, laat staan dat ze de betekenis van de witte beschildering weten. Niets is minder waar. Persvoorlichter Moniek Winters laat weten dat de markering ongeveer negen jaar geleden is aangebracht. ,,In het verleden is er door het toenmalige college - bij wijze van proef - aandacht voor de kruising gevraagd met cirkels. Deze cirkel is daar nog van overgebleven.” Het college wilde met dit experiment extra accent leggen op de aanwezigheid van een zijweg. ,,Daarom is er toen een pijl in getekend. Het effect hiervan is dat men extra gealerteerd wordt op de zijweg.” Het college heeft er destijds niet voor gekozen om de proef voort te zetten of uit te breiden. Winters is zich bewust van het feit dat het geen officiële juridische status heeft. ,,Maar zoals gezegd maakt het mensen extra alert en dat draagt mogelijk bij aan de verkeersveiligheid.”

Regels

Een wegbeheerder, zoals de gemeente, mag in Nederland niet te pas en te onpas verkeersborden en wegmarkeringen plaatsen. Hiervoor gelden regels die zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswetgeving, namelijk in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW. Verkeerstekens kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor belanghebbenden. Door de wegbeheerder te verplichten om een verkeersbesluit te nemen, wil de wetgever bereiken dat besluiten weloverwogen worden genomen. Wie zich afvraagt waar deze wegmarkering te zien is: het bevindt zich op de Rietlaan ter hoogte van de Dahlialaan.