Gele narcissen roepen verkiezingsgedachten op

ERMELO - Nu de zon erbij komt, lijkt het lentegevoel af en toe voelbaar. De bollen komen overal de grond uit. Voor de raadsleden van Progressief Ermelo was het daarom tijd om ook de vaste planten te poten op de PE-rotonde aan de Horsterweg.

Progressief Ermelo is sinds een half jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van deze rotonde. Op gepaste afstand van elkaar, 1,5 meter minimaal, waren vijf fractie- en bestuursleden blij even buiten aan de slag te kunnen. Elkaar ontmoeten tijdens vergaderingen is er voorlopig niet meer bij. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zijn alle bijeenkomsten en vergaderingen voor de gemeenteraad en de fractie voorlopig opgeschort. ,,Dit betekent niet dat er niet gewerkt wordt, want via de vooral thuiswerkende collegeleden en medewerkers van het gemeentehuis worden er nog steeds nieuwe raadsvoorstellen, informatiememo’s en andere ‘zaken die gelezen moeten worden’ in Notubox (het digitale werksysteem voor de gemeenteraad) geplaatst," meldt Anneke Knoppert, fractievoorzitter. ,,Het werk voor onze fractie gaat op deze manier toch nog een beetje door. Overleggen doen we via de mail, WhatsApp of per telefoon; niet ideaal, maar het voldoet voor nu."  De in het najaar gepote bloembollen bloeien inmiddels volop en de gele narcissen brengen bij Progressief Ermelo gedachten aan verkiezingscampagnes naar boven. Dit college heeft er inmiddels de helft van de periode op zitten. Voor de raadsleden is het des te belangrijker te horen wat er speelt in de samenleving. www.progressiefermelo.nl