Ook gehandicaptenzorg schreeuwt om beschermingsmaterialen

ERMELO - Bij zorginstelling Bartiméus is vrijdag een bewoner overleden aan het coronavirus. ,,Alle maatregelen in acht nemend hebben er toch besmettingen onder onze cliënten en leerlingen plaatsgevonden," vertelt Henriette Eijkelenboom vanuit de zorginstelling. ,,De bewoner is, na langdurig verblijf in het ziekenhuis, ontslagen om ruimte te maken voor coronapatiënten. Binnen twee dagen is deze persoon opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, positief getest op het coronavirus en daar inmiddels overleden. Dit heeft grote impact op de familie van deze bewoner, de medebewoners en de betrokken medewerkers. Wij leven intens met hen mee."

Bartiméus zorgt al meer dan 100 jaar voor mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland. ,,Ook in deze onzekere tijden kunnen zij op ons rekenen," aldus Eijkelenboom. De organisatie treft, in lijn met de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de rijksoverheid, de noodzakelijke maatregelen om het risico op de verspreiding zo klein mogelijk te houden. ,,En bij veranderend landelijk beleid door RIVM en Rijksoverheid passen wij onze maatregelen daarop aan. We vragen daarbij dringend de medewerking van iedereen die met ons te maken heeft." Eijkelenboom realiseert zich dat er bij de organisatie veel mensen zijn met een kwetsbare gezondheid. Zij hebben dikwijls te maken met meerdere (verstandelijke en/of lichamelijke) beperkingen naast hun visuele beperking. ,,Bartiméus zet alles op alles om de kwaliteit en continuïteit van de zorg en het onderwijs onder de huidige omstandigheden zo optimaal mogelijk te houden," aldus de woordvoerder.

Maatregelen

Om voor de bewoners van Bartiméus het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, wordt bezoekers geadviseerd niet of zo min mogelijk te komen. Eijkelenboom: ,,We treffen voor zorgmedewerkers zorgvuldige hygiënemaatregelen. We ontzeggen voor zover dat mogelijk is mensen die er niet per sé hoeven te zijn de toegang tot onze terreinen en gebouwen." Ze realiseert zich dat de impact voor de bewoners en hun omgeving groot is. Daarom biedt de organisatie ook oplossingen als (beeld)bellen aan om te zorgen dat bewoners in contact kunnen blijven met hun naasten.

Tekort aan beschermingsmiddelen

Bij griepverschijnselen van bewoners wordt er inmiddels niet meer getest op corona. Eijkelenboom: ,,Dat betreuren wij zeer. Het betekent dat wij bij ernstige griepverschijnselen handelen volgens de strikte voorschriften van de GGD. Wij werken dan nauw met hen en de betrokken artsen samen om adequate behandeling en verzorging te bieden." Tegelijkertijd stelt ze dat er met name op het gebied van beschermingsmiddelen tekorten ontstaan. Bartimeus, collega-organisaties en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) trekken daarbij samen op om te zorgen dat er genoeg beschermingsmiddelen en met name mondkapjes beschikbaar komen. ,,Wij roepen minister De Jonge op om bij het verdelen van de beschermingsmiddelen voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de gehandicapteninstellingen. Deze middelen zijn noodzakelijk om bij verdenking van besmetting veilige zorg te leveren. Het is voor ons immers niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren voor bijvoorbeeld de dagelijkse verzorging van iemand die doofblind is en een verstandelijke beperking heeft."