Aanwonenden klagen over onveilige straat

ERMELO - In de vergadering van het college van B&W op 24 maart is door het college besloten om in te stemmen met de aanleg van een verkeersdrempel op het Schoolpad.

Er wordt door de aanwonenden al langere tijd geklaagd over de verkeersveiligheid van het Schoolpad. Formeel is het een dertigkilometerweg, maar deze snelheid wordt vaak overtreden. Ook wordt deze weg vaak door vrachtverkeer gebruikt, waar de weg, volgens de aanwonenden, eigenlijk te smal voor is. Daarnaast zijn er geen trottoirs waardoor voetgangers weinig ruimte krijgen en zijn aangewezen op de rijbaan, waardoor het onveilig aanvoelt als een weggebruiker dicht langs je heenrijdt. Tijdens het wijk-werkbezoek van het college op 21 januari was dit dan ook een veelgehoorde klacht. Met diverse aanwonenden is door de gemeente al gesproken om iets aan de verkeerssituatie te doen in de straat. Het gaat met name over een stukje verkeersveiligheid, er heerst een gevoel van te hard rijden, lastige situaties doordat de weg te smal is om elkaar te passeren of wanneer er geladen en gelost wordt. Waar de meeste wegen 5 meter zijn is de wegbreedte van het Schoolpad 3,70 meter met hier en daar uitwijk mogelijkheden, zodat weggebruikers elkaar kunnen passeren.

Geluidsoverlast

Het gevoel overheerst dat men zich er niet verkeersveilig voelt. Puur vanuit de verkeerskunde gekeken zijn er geen redenen om iets aan de snelheid te doen, gevoelsmatig is het dus een
andere zaak. Hoewel de gemeente erkent dat een drempel inderdaad snelheid verminderend kan werken en daardoor een gevoel van veiligheid kan geven, zit er ook een andere kant aan. Een drempel geeft meer geluidsoverlast en trillingen, waardoor er voor de aanwonenden weerandere problemen kunnen ontstaan. De drempel zal half april/begin mei worden aangelegd ter hoogte van de woningen op nummer 30 en 32.