Leerlingen mogen na de meivakantie weer naar school

ERMELO - Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer open. Weliswaar aangepast, leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. Leerkrachten bereiden zich nu voor op de terugkeer van de kinderen.

,,Komende dagen zullen we met het team en bestuur/MR van gedachte wisselen en voor de meivakantie komen we met een afgewogen aanbod,” vertelt directeur Jozias de Koeijer, Goede Herderschool. ,,We zijn erg blij dat de mogelijkheden er zijn om hier zelf een invulling aan te geven. Hoe dan ook blijft het een uitdaging maar we zien uit naar het moment dat we de kinderen de school weer binnenhalen.”

Gemist

Ook Christie van Seventer van de Prins Willem Alexanderschool kijkt uit naar het moment dat de school weer gevuld is met leerlingen. ,,Wat ik het meest heb gemist? Tsja... de spontaniteit, de vrolijkheid, hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze grapjes met elkaar maken, met elkaar samen spelen en werken….” Het stapsgewijs openen van de scholen helpt om weer onderwijs te gaan geven in de klas. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Daarbij staat de gezondheid bij iedereen voorop. ,,Ik denk dat de achterliggende zes weken voor alle betrokkenen intensief waren en dat we na de meivakantie met een mooi, hopelijk tijdelijk alternatief kunnen komen!” vult De Koeijer hierop aan. ,,Ik weet zeker dat de leerkrachten weer uitkijken naar de kinderen. Ze hebben immers niet voor niks voor het voor de klas staan gekozen.....en online lessen was niet hun beroepskeuze! Ik denk ook wel zeker te weten dat de kinderen het weer leuk vinden om naar school te komen om hun vrienden weer te ontmoeten en natuurlijk ook om wat te leren.”

Angst

De leerkrachten zijn benieuwd hoe kinderen de periode van thuiszitten hebben ervaren. Van Seventer: ,,Veel hadden ook angst. Het belangrijkste is dat ze elkaar weer live kunnen zien.” Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. Hoe dit uiteindelijk vorm gaat krijgen, zal over enkele weken blijken.