Twintig woningen in plaats van drie

ERMELO/ HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk maakt plannen om twintig microwoningen te bouwen op de grens van Ermelo en Harderwijk. Als de plannen doorgaan worden deze aan de Horloseweg gerealiseerd. ,,Maar daar zijn wij niet blij mee,” reageert Henk van den Berg. Hij woont aan de Horloseweg en ziet deze woningen liever niet.

Het gaat om een stuk grond tussen de Horloseweg en de Groene Zoomweg. ,,We hebben voor dit gebied een structuurvisie gemaakt met de gemeente Harderwijk,” vertelt wethouder Laurens Klappe namens het Ermelose college. ,,Er was op deze locatie ruimte voor drie grote woningen. Maar de gemeente Harderwijk heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken.” Dat laatste begrijpen de bewoners van de Horloseweg niet. ,,De gemeente Harderwijk lapt de regels aan zijn laars,” aldus een boze Van den Berg. Hij wijst hierbij ook op de flora en faunawet.

Duurzaam

De microwoningen worden geschetst als duurzame woningen met een maximale oppervlakte van 50 vierkante meter. ‘Betaalbaar, maar riant wonen’ , zo omschrijft de initiatiefnemer Peter Siccama de plannen. Voor omwonenden zijn het teveel mensen op een te klein stukje grond, inderdaad in de natuur. ,,Er zitten dassen in dit gebied,” weet Van den Berg. Hij heeft inmiddels een gesprek gehad met wethouder Laurens Klappe. Deze ziet ook verkeerskundig wel een aantal hobbels. Toch ziet het college op zich geen bezwaar tegen de twintig woningen.

Juiste wegen

Zowel de gemeente Ermelo als de gemeente Harderwijk hebben behoefte aan betaalbare woningen. De vraag is alleen op welke locatie. Zoals het er nu voor staat, zal de ontsluiting van het nieuwe hofje plaats vinden op Ermelo’s grondgebied en daarmee verandert er wel een en ander voor de huidige bewoners. Overigens is het nog geen gelopen race. Er volgt nog een bezwarenprocedure. ,,Het is voor ons belangrijk om nu de juiste wegen te bewandelen,” vertelt Van den Berg, die namens de buurt spreekt. ,,Wij willen zowel de wethouder als de gemeenteraad overtuigen dat dit niet zomaar kan. Op het gebied van verkeer, maar zeker ook vanwege de kwetsbare natuur denken we het tij te kunnen keren. We zullen daarom deskundigheid inroepen ten aanzien van natuurbeschermingsrechten.” Klappe begrijpt het standpunt van bewoners. ,,Het is logisch. Deze mensen zien de stad steeds een stukje dichterbij komen.”