Monumentale bomen zijn niet heilig in Ermelo

ERMELO – Volgens de planning van de gemeente gaat na de zomer de zaag in de drie eiken. Niet alleen de bewoners van het appartementencomplex De Drie Eiken (boven de Plus), maar ook andere inwoners, maken zich zorgen over het groen wat er zal verdwijnen.

En dat is niet onterecht, want er zijn in de gemeente Ermelo de afgelopen jaren al heel wat oude bomen verdwenen. Vaak pasten de bomen niet in de bouwplannen en bewust of onbewust ging de raad hiermee akkoord. Zo werden er in project De Driesprong in totaal 48 bomen gekapt, een aantal daarvan omdat een bouwblok een ‘beetje verkeerd’ was uitgetekend. Aan de Oude Nijkerkerweg werden in het bos van Veldwijk oude bomen gekapt ten behoeve van een fietspad naar West, het Westflanktracé. Aan de Julianalaan werden monumentale bomen gekapt, een monumentale haagbeuk op het terrein Postlaantje/Kerklaan moest er uiteindelijk toch ook aan geloven. En wat gaat er straks op Landgoed Veldwijk, met zijn prachtige, enorm oude beuken, en bij De Hooge Riet gebeuren? Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Ermelo de nieuwe groenvisie vastgesteld. Daarin is afgesproken om een lijst met waardevolle bomen op te stellen. Nu, 2,5 jaar later, zijn we benieuwd hoe er nu naar de bomen wordt gekeken.

Heilig

Hoewel in de loop der jaren de verschillende politici pleitten voor behoud van deze bomen, of tenminste herplantplicht, lijkt het nut van groen steeds verder weggezakt bij de politici. Ermelo van NU vroeg enkele raadsleden hoe zij er tegen aan kijken. ,,Het CDA Ermelo vindt openbaar groen belangrijk voor leefbaarheid en kwaliteit van leven,’’ reageert Dick te Brake. ,,Maar bomen zijn nooit heilig voor het CDA Ermelo. Er dient een balans te zijn tussen People, Planet, Profit. Als groen herplaatst moet worden om belangrijke ontwikkelingen voor mensen mogelijk te maken, of gekapt moet worden dan is voor ons belangrijk waar alternatief groen kan worden geplaatst. Het gaat ons om de balans: het moet goed zijn voor de Ermeloërs, goed zijn voor het milieu en het moet betaalbaar blijven.’’ Han Wilhelm van BurgerBelang Ermelo deelt de zorgen om het Ermelose groen. ,,Maar helaas ben ik vaak een roepende in de woestijn gebleken.’’ Op onze vraag wat er met de bomen bij de Plus zou gaan gebeuren, reageerde Moniek Winters, chef voorlichting gemeente Ermelo in november 2019: ,,Nee, de bomen gaan niet verdwijnen. De schets (Artist Impression, red) is als een indicatie waarbij de buitenruimte niet is mee ontworpen." Volgens haar is het standpunt van de gemeente dat de monumentale bomen blijven staan. ,,Behalve als ze vanwege uitbreiding weg moeten." Eh....? Wat?

Vogelvrij

,,Ja, die motie van 13 oktober 2016 handelde over het behoud van monumentaal groen. Echter, voor de drie bomen bij de Plus en de boom bij de Aldi is met een kanttekening in de ondertekende ('originele') motie een uitzondering gemaakt en daarmee zijn juist die bomen 'vogelvrij' verklaard,’’ meldt Wilhelm. ,,We hebben met de vastgestelde Groenvisie wel een handvat om groen te beschermen. Voor het project Veldwijk heb ik, dacht ik met succes, gepleit voor behoud van biomassa. Dat wil zeggen: als er een boom sneuvelt, dat er dan niet zo maar een kleintje voor teruggeplant kan worden, maar dat ook rekening moet worden gehouden met het volume van de gekapte boom.’’ Toch blijft het voor de raadsleden blijkbaar lastig om concreet antwoord te geven op de vraag: Wat doet de gemeente vóór het monumentale groen? Ook Anneke Knoppert (PE) herinnert zich nog dat de drie bomen bij de Plus en de boom bij de Aldi buiten het bestemmingsplan is gehouden. ,,Deze uitzondering, een aanpassing gemaakt tijdens de behandeling van de motie, was nodig om de motie mogelijk te maken. De drie eiken waar het over gaat, hebben tot mijn spijt (en frustratie) dus geen beschermde status meer. Het was een van de redenen waarom PE indertijd tegen het onderdeel 'ontwikkelingen Plusblok' gestemd heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat.’’

Gepiepeld

Zorgen over het beleid ten aanzien van de oude bomen is niet vreemd als men tijdens een raadsvergadering de raadsleden hoort praten in termen als: 'de monumentale bomen kunnen dan bijna allemaal blijven bestaan'. Bijna? Ook daarmee zijn deze bomen dus een soort van vogelvrij, want als ze in de weg staan dan...? En hoe staat het overigens met de herplantplicht. Wie houdt dit in de gaten en welke bomen, formaat, hoeveelheid en soort, worden er eigenlijk teruggeplant. En waar dan? Han Wilhelm weet dat er met de terugplantverplichting bij De Haeghehorst bomen moeten worden geplant aan de Flevoweg. ,,Ik vind dat we in deze zijn gepiepeld; veel groen bij de Staringlaan is weggehaald, een deel van het bos daar is afgesloten vanwege de compensatie en aan de terugplant (als die er nog komt) bij de Flevoweg hebben inwoners niets.’’

Beargumenteerd

Herma van der Weide, fractievoorzitter en raadslid VVD Ermelo heeft een en ander nog even nagevraagd bij de gemeente. ,,Er is een monumentale bomenlijst en een lijst met soorten die niet zomaar gekapt mogen worden, bijv. de vliegden. Het antwoord van Moniek Winters is helder,’ er worden geen monumentale bomen gekapt’. Mocht het niet anders kunnen, dan moet het wel eerst langs de raad.’’ En, wat betreft de VVD-fractie moet dit dan ook nog wel heel goed beargumenteerd worden. Van der Weide heeft nog wel een voorbeeld van hoe het wel goed geregeld is. ,,Een mooi voorbeeld is de monumentale boom op de Weegakker in de achtertuin van het Griekse restaurant. Deze staat er en blijft staan! Maar, het blijft wel altijd alert zijn, er zijn altijd mensen die andere plannen bedenken voor stukken grond!’’