Remondis wil aanbiedplaats in groenstrook

ERMELO - In De La Reystraat en de Retiefstraat zullen veel vierkantemeters groen plaats moeten maken voor nieuwe aanbiedplaatsen voor afvalcontainers. Tenminste dat is de wens van Remondis. Bewoners zijn woest aangezien hun groene uitzicht verandert in verstening met wekelijks een grijze ‘wand’ van containers van zestig huishoudens.

Twee weken geleden kregen de bewoners bericht dat de containers moesten verhuizen. De plaats waar ze ruim veertig jaar stonden opgesteld, werd door Remondis als lastig en verkeersonveilig bestempeld. De bewoners vinden echter dat juist de nieuwe locatie rondom de scholen gevaarlijk is. ,,De parkeerplaatsen in de hofjes zijn er geheel op ingericht. Waarom moet het groen hier sneuvelen,” vragen bewoners, bij monde van Tsjibbe Wiersma, zich af. Waar men ook moeite mee heeft, is dat er niet gecommuniceerd is. ,,Slechts een fout plattegrondje waar niemand wat mee kon, daar moesten we het mee doen.”

Bezwaar

De brief en bijgevoegde tekening is overigens niet bij iedereen bezorgd. Veel bewoners zijn dan ook niet op de hoogte. En dat terwijl de werkzaamheden maandag al van start gaan. ,,In praktijk betekent dat dat er hier vijftig vierkante meter groen verdwijnt. Dat lijkt ons haaks op de groenvisie staan,” aldus Wiersma. Tegelijkertijd zijn ze bang dat de bestrating de rest van de week een parkeerruimte gaat worden. Ook het feit dat ze niet betrokken zijn in dit proces, heeft de gemoederen doen oplopen. ,,We hebben daarom direct bezwaar gemaakt. Wij zijn direct aanwonenden en dus belanghebbenden. We zijn niet uitgenodigd én niet gekend bij deze herinrichting waarbij gemeentelijk groen verdwijnt. Het sterk beeldbepalend is voor het aanzien in onze straat. Dus hoezo burgerparticipatie en dichterbij de burgers?” De boosheid stijgt vervolgens ook als het bezwaar door de gemeente van tafel wordt geveegd met de mededeling dat hier geen officieel besluit over genomen is en dat daarom bezwaar ook niet mogelijk is.

Gevaarlijk 

De betrokkenen hebben telefonisch contact gehad met de gemeente waarin uitgelegd werd dat de nieuwe locaties zijn aangewezen in samenspraak met Remondis. ,,Het argument is dat Remondis heeft aangegeven dat de ophaalplekken op de pleintjes onveilig zouden zijn omdat er achteruit gereden moet worden door de afvalophaaldienst,” vertelt de woordvoerder uit de buurt. ,,De nieuw aangewezen plekken zijn ons inziens echter nog veel onveiliger omdat 's ochtends honderden kinderen met ouders door de straat rijden, fietsen en lopen om naar de twee scholen te gaan die aan De La Reystraat liggen. De tientallen meters lange rijen van containers langs de weg zorgen voor beduidend slechter zicht op de weg.” De situatie zou zijns inziens beter op te lossen zijn als de inzamelauto’s van Remondis simpelweg hun snelheid zouden matigen en rustig achteruit rijden op de pleintjes.

Verstening 

Uit de Groenvisie blijkt dat er in Ermelo Zuid slechts 60 m2 groen in per woning is. De gemeenteraad heeft meermalen gesteld dat juist deze wijk het meest versteend is. En juist daar verdwijnen honderden vierkantemeters. De bewoners: ,,Deze beslissing geldt niet alleen voor ons deel van de straat. In een straat van circa 350 meter komen naast de bestaande parkeerplaatsen nu aanbiedplaatsen voor maar liefst 200 huishoudens. Wij worden zo de afvalstraat van Ermelo!” De gemeente Ermelo kon vandaag hier niet op reageren. Wordt vervolgd.