'Waarschuwingslampjes knipperen al jaren'

ERMELO – Vanmorgen presenteerde wethouder Wouter Vogelsang (financiën) de Kadernota. Hij gebruikte hierbij een auto als metafoor. ,,De waarschuwingslampjes knipperen al jaren,” aldus Vogelsang.

Volgens de wethouder is het een ingewikkelde kadernota en er staat veel op het spel. ,,Ik neem je mee met een autorit over hobbels, door Ermelo. Inwoners zullen moeten meebewegen tijdens deze rit.” Het lijkt grappig, maar de auto die Vogelsang beschrijft, heeft een oververhitte motor en pechhulp is niet meer afdoende. Althans daar kiest dit college niet voor. ,,Nee, geen pechhulp, maar goede keuzes maken. We moeten nu doorpakken en kiezen voor een nieuwe auto, klaar voor de volgende generatie.”

Belastingverhoging

Er is de afgelopen jaren te weinig gespaard en volgens de wethouder zijn er veel financiële onzekerheden waar de gemeente geen invloed op heeft. ,,Zonder extra belastingverhoging is er simpelweg onvoldoende geld om alles optimaal te regelen.” Natuurlijk heeft het college ook gekeken naar bezuinigingen. Verder verwijst Vogelsang naar de gemeenteraad. ,,Mag ik het scherp zeggen? De gemeenteraad is vanaf 2014 – dus ook door het vorige college - meerdere keren gewaarschuwd voor tekorten.” Grappig is dat ook deze wethouder deel uitmaakte van de raad die zei: Dit loopt fout! Toch is er nauwelijks iets gedaan met deze wetenschap. Dat onderschrijft Vogelsang. ,,Sterker: er zijn steeds meer wensen bijgekomen. Nog altijd willen we in Ermelo een luxe auto blijven rijden, terwijl we slechts geld hebben voor een degelijke middenklasser.”

Keuze aan de raad

De gemeente krijgt structureel te weinig geld van het Rijk. Met name op het Sociale Domein worden de kosten overschreden. Daarnaast moeten pijplijnonderwerpen worden teruggebracht naar een minimum. ,,Ook hebben we de begroting nog eens doorgelicht wat resulteerde in een voordeel van 1,3 miljoen,” aldus de wethouder Financiën. Volgens hem zijn rigoureuze ombuigingen onontkoombaar. ,,Maar je hoort mij niet zeggen dat we bijvoorbeeld scholen, Calluna of De Dialoog nu maar níet moeten vervangen. Die keuze is niet aan mij. De raad zal straks een belangenafweging maken, dan zal er echt iets moeten wijzigen.” De gemeenteraad is nu aan zet.

Analyse

De conclusie is dat de gemeente Ermelo een slecht financieel perspectief heeft. De spaarpot is leeg, er gaat meer geld uit dan erin komt. ,,Als we financiële keuzes langer voor ons uit blijven schuiven, belanden we in grote problemen," stelt de wethouder. Dat is geen nieuws, want dat stelde Vogelsang twee jaar geleden ook al. En dan hebben we nu te maken met de coronacrisis. ,,Ik kan niet in mijn glazen bol kijken wat dit voor gevolgen heeft. Maar we verwachten dat het Rijk ons hiervoor wel gaat compenseren, hopenlijk." Waar ondernemers interen op reserves en burgers hun huishoudboekjes nog eens onder de loep nemen, mist de gemeente een gezonde financiële basis. ,,Dit vraagt iets van ons allemaal. Het is kiezen tussen kwaden. Ook al willen we het beste voor Ermelo. Ik kan het verhaal niet mooier maken dan het is… ’’ aldus de wethouder.