Onvoldoende geld voor jeugdzorg

ERMELO - Gemeente moet omslag in denken en werken maken als het om jeugdhulp gaat. Dat is de uitslag van de Rekenkamercommissie. Sinds 2015 is de jeugdhulp de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit was een grote systeemverandering en de afgelopen jaren hebben de gemeenten hard gewerkt om de jeugdhulp te organiseren. Tegelijkertijd is er onvoldoende geld voor.

Veel rondom de jeugdhulp in Ermelo en Harderwijk is regionaal geregeld en georganiseerd. Van beleid, toegang, inkoop tot de financieel-administratieve afhandeling. Dat is heel handig en efficiënt, maar de lokale grip op de jeugdhulp komt in de verdrukking. Dat komt doordat er veel focus heeft gelegen op de inrichting van alle processen en de beheersing daarvan en de raden daar weinig over zijn geïnformeerd. Belangrijker is echter dat de focus op het 'wat' (de maatschappelijke effecten) verloren raakt net als de vraag of die andere manier van werken en denken (de transformatie) van de grond komt. Dit zijn wat de Rekenkamercommissie noemt de onbedoelde effecten van teveel focus op de inrichting en beheersing van nieuwe taken en processen, die ook nog eens een keer zonder uitzondering allemaal regionaal zijn opgepakt.

Lokale vertaalslag

Naast regionale beleidsdoelen en afspraken doen de gemeenteraden er goed aan een lokale vertaalslag te maken om aan te sluiten bij de lokale samenleving en specifieke noden en behoeften in de gemeente. In Harderwijk is er wel een lokale uitvoeringsagenda, maar deze is gebaseerd op regionaal bepaalde ambities. In Ermelo is die vertaling niet gemaakt. Zo is de inkoop van jeugdhulp volledig regionaal georganiseerd en wordt de uitvoering door Meerinzicht verzorgd. Voor de gemeenteraden is het daardoor lastig om een lokale vertaalslag te maken en sturing te geven. De Rekenkamercommissie adviseert dan ook te komen tot lokale ambities en kwalitatieve doelen met bijpassende informatie.