Ermelo in top 10 meest financieel gezonde gemeentes

ERMELO – Was er afgelopen woensdag nog sprake van een ernstige financiële situatie, nu maakt wethouder Wouter Vogelsang bekend dat er er 551.000,- euro extra vanuit het Rijk op de rekening van de gemeente komt.

De Meicirculaire 2020 brengt onverwacht een positief resultaat van meer dan een half miljoen. ,,We krijgen meer geld dan waar we op gerekend hadden,” meldt de wethouder nu. Maar wist hij dat niet tijdens de politieke avond woensdagavond toen de Kadernota op de agenda stond? Raadslid Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) vroeg hem of Ermelo op de rand van de afgrond stond. Of de wethouder er zelf nog in geloofde. Vogelsang wist toen te melden dat er wederom een korting zou worden toegepast in het sociaal domein. ,,Het Rijk haalt 1 miljard uit gemeentefonds om gemeente efficiënter te laten werken,” zo zei de wethouder een halve week geleden.

Nu meldt hij een positief financieel resultaat voor Ermelo. Komende jaren krijgt de gemeente weliswaar minder uit het gemeentefonds, maar tot 2024 is dat volgens de wethouder Financiën goed op te vangen binnen de huidige begroting. Vogelsang stelt dat de meerjarenbegroting nog niet structureel sluitend is, maar dat Ermelo in de top 10 staat van meest financieel gezonde gemeentes met een inwoneraantal tussen de 25.000 en 50.000. Dit komt onder andere doordat de gemeente op dit moment weinig geld leent, waardoor zij ook weinig kosten heeft aan rente en aflossing.