Gemeente komt omwonenden deels tegemoet

ERMELO – Het nieuwe restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan heeft van het college B&W toestemming gekregen om een pergola en reclamezuil te plaatsen. Ook krijgt het een vergunning voor de in- en uitrit van het restaurant. De lichtsterkte van de reclame op de zijgevel moet wel aangepast worden. Het college vond de nieuwe poorten niet passen en gaf daarvoor geen vergunning af.

Het Thaise restaurant, dat per 1 juni de deuren opende, plaatste de grote Thaise poorten, die passen bij de uitstraling van het restaurant. Volgens het bestemmingsplan zijn deze poorten echter hoger dan is toegestaan. De commissie omgevingskwaliteit vind dat de poorten in hun uiterlijk teveel afwijken van het pand en niet passend zijn. Ze ogen veel te massief en gesloten in relatie tot de openheid van het voorterrein. Daarom adviseert de commissie de eigenaar om voor de toegangspoorten te zoeken naar een luchtiger vormgeving die beter past bij het pand.

Tijgerkop

Het college stelt dat de aanvrager zelf een risico heeft genomen door de poorten te plaatsen voordat de omgevingsvergunning is verleend. Eigenaar Gertjan Tomassen heeft al mondeling bij de gemeente aangegeven een eventuele weigering aan te zullen vechten. Omwonenden van het restaurant tekenden bezwaar aan vanwege lichtoverlast door de grote verlichte tijgerkop op de zijgevel. De gemeente kwam daaraan tegemoet en stelt dat de reclame minder fel verlicht moet worden.