Groeiend aantal mensen met geldproblemen

ERMELO/ REGIO - De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet het aantal hulpvragen bij geldproblemen steeds meer stijgen. Volgens de NSR komt dit deels door de coronacrisis. Sinds januari 2020 hebben al ruim 100.000 mensen hulp gezocht via de test op Geldfit.nl. In 2019 ging het om 54.000 mensen over dezelfde periode; dit aantal is dus bijna verdubbeld.

De gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar. Ruim 1 op de 5 huishoudens heeft momenteel moeite om rekeningen te betalen. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd gaat stijgen. Het is daarom belangrijk dat mensen op tijd hulp zoeken als ze te maken hebben met geldproblemen. In Ermelo kan men aankloppen bij de Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo, een initiatief van het Diaconaal Platform. Binnen het platform werken elf Ermelose kerkgenootschappen samen op gebied van armoedebeleid en de WMO. 

Stress

Ruim zes jaar geleden werd in Ermelo SchuldHulpMaatje opgericht, een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt bij het op orde krijgen van financiën. ,,Afgelopen jaar waren de economische vooruitzichten weliswaar positief,” meldt voorzitter Wolter ter Meer namens deze Ermelose organisatie. ,,Toch zagen we in 2019 dat een substantiële groep mensen door uiteenlopende omstandigheden zorgen heeft over de eigen financiële huishouding. Dit kan iemand zijn waar het aan de buitenkant niet te zien is.” De continue zorg over inkomsten en uitgaven zorgt voortdurend voor stress. ,,Vooral als er geen perspectief is werkt dit verlammend. Voor deze mensen staan onze maatjes klaar.” 

Geldzorgen

Martin Suithoff, directeur Nederlandse Schuldhulproute licht toe: ,,Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen. Ontslag, relatieproblemen en ziekte zijn bijvoorbeeld situaties waardoor iemand te maken krijgt met geldzorgen. Deze zorgen kunnen snel oplopen in schulden. Dit willen we als de Nederlandse Schuldhulproute voorkomen. Dat doen we niet alleen, maar samen met gemeenten, het CAK, banken, energieleveranciers, telecomproviders (zorg)verzekeraars en deurwaarders.”

Passend hulpaanbod

Om iemand zo goed mogelijk te helpen, is er een eenvoudige anonieme test ontwikkeld op Geldfit.nl. Aan de hand van enkele vragen krijgt iemand inzicht in zijn of haar financiële situatie en krijgt gelijk gepaste hulp. Dit hulpaanbod bestaat uit tips en tools, maar ook hulpverlening bij een (lokale) instantie. De Nederlandse Schuldhulproute werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Er is nog veel schuldschaamte en het schuldhulplandschap is voor veel mensen complex. Daarom wordt er samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties gewerkt aan één centrale schuldhulproute. Deze route verwijst naar gepaste hulp, van preventie tot hulpverlening. SchuldHulpMaatje Ermelo is te vinden door hier te klikken.