Veel huishoudens in Ermelo beschikken over zonnepanelen

ERMELO/ REGIO - Overheden, het bedrijfsleven en ook steeds meer particulieren zijn intensief bezig met duurzaamheid. Vooral op gebied van duurzame energie lijkt het bewustzijn sterk te groeien. Om inzicht te krijgen in hoeverre er regionale verschillen bestaan in de manier waarop Nederlandse huishoudens -per gemeente- bijdragen aan een groener Nederland, deed Vattenfall uitvoerig bureauonderzoek. Ermelo is volgens dit onderzoek een middenmoter. Loppersum in Groningen scoort het hoogst.

Door particulieren wordt er steeds vaker gekozen voor zonne-energie. Zo heeft 9% van de Nederlandse huishoudens in Nederland inmiddels zonnepanelen op het dak. Het aandeel huishoudens met zonnepanelen verschilt echter flink per gemeente. Voorbeeld: in 2018 had 33,6% van de Loppersumse huishoudens zonnepanelen. Dit percentage wijkt fors af van andere gemeenten. In Ermelo beschikt 13,5% van de huishoudens over zonnepanelen. Slechts 2% van de huishoudens in Amsterdam en Rotterdam zijn voorzien van zonnepanelen. Dit verschil is mogelijk te verklaren door de relatief grote mate van hoogbouw in de grote(re) steden. Ook is er in veel steden sprake van een rijksbeschermd stadsgezicht. Voor het plaatsen van zonnepanelen is dan vaak een omgevingsvergunning nodig. Op provinciaal gebied is het Drenthe waar de meeste huishoudens zonnepanelen hebben. Ook Zeeuwse huishoudens kiezen relatief vaak voor zonnepanelen. In Zuid-Holland is het percentage huishoudens met zonnepanelen juist het laagst.

Versteend

Vattenfall heeft -naast zonnepanelen en subsidieaanvragen- ook gekeken naar de mate waarin tuinen in Nederland “versteend” zijn. De verstening van tuinen draagt namelijk niet bij aan een klimaatbestendige en duurzame omgeving binnen de gemeente. Meer groen verbetert het milieu, zorgt voor schonere lucht, werkt goede waterberging in de hand, dempt geluidshinder en verkoelt bij warmte. Ook vinden dieren beschutting en voedsel in een groene tuin. In de gemiddelde Nederlandse gemeente is 36,7% van de tuinen versteend. Niet alle gemeenten blijken even groen. Zo valt het op provinciaal niveau op dat de tuinen in Flevoland het meest versteend zijn. De meest versteende gemeente is Almere (66,2%). Ermelo scoort hier een percentage van 25,5%.

Duurzaamheidsindex

Het aantal zonnepanelen, ISDE aanvragen en de mate van verstening laten grote regionale verschillen zien in de manier waarop Nederlandse huishoudens bijdragen aan een duurzamer Nederland. De uitkomsten van de analyses zijn door Vattenfall samengevat in de Duurzaamheidsindex van Nederland. Daarin zijn het vooral de noordelijke provincies die de lijst aanvoeren. Ermelo scoort hier een 2,2, Putten 2,1, Harderwijk 0,8. Loppersum voert de lijst aan met 5,9. Ameland eindigt op plaats 2. Het gehele rapport is hier te lezen.