'Er is nogal wat aan de hand!'

ERMELO - Steeds meer Ermelose burgers vragen zich af hoe het verder moet met dit dorp. Heimen van Diest en Gert Spijker luiden vandaag de noodklok en roepen de fractievoorzitters op om te komen tot een ‘stevige’ en allesomvattende opdracht aan de verkenner. ,,Onze oproep: kies voor een verkenner van statuur en stel uzelf kwetsbaar op ten aanzien van uw eigen functioneren,” zeggen de mannen. ,,Kies voor de meest zuivere insteek en laat niet de Raad, maar de onafhankelijke Commissaris van de Koning (CvdK) de opdracht aan de verkenner formuleren. ‘Alles’ moet boven water komen, om van daaruit snel te bouwen aan waar de burger recht op heeft: een professioneel, betrouwbaar bestuur van een dorp, waarop we trots kunnen zijn.”

Vlak voor het zomerreces gingen de fractievoorzitters te rade bij de CvdK, John Berends. Hij gaf het advies om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. ‘Er is de afgelopen weken veel gebeurd binnen de gemeente Ermelo. De botsing binnen het bestuur en de uitzending van BNNVara-programma Opstandelingen liggen inmiddels achter ons,’ zo refereerde de gemeenteraad die zich ook zorgen maakt. ,,Niet gek, dat Ermelose burgers zich afvragen waaraan het nu eigenlijk schort,” stellen Van Diest en Spijker. ,,Een verkenner moet de problematiek in kaart brengen en een advies uitbrengen.” De mannen gaan ervan uit dat de vertroebelde de verhoudingen binnen het college, de raad en tussen beide gremia sowieso onderwerp van onderzoek zijn. Maar zij willen ook meer aandacht voor de verslechterende financiële positie van het dorp en het verdwenen vertrouwen van de Ermelose burgers in de lokale politiek.

Democratisch

Ook oud-raadslid Herman Sietsma heeft zijn vragen geuit. Hij wil dat de rekenkamercommissie een onderzoek gaat doen naar het democratisch functioneren van het gemeentebestuur. ,,Hierdoor kan op onafhankelijke wijze worden beoordeeld of de gang van zaken met betrekking tot het handhavingsbeleid de toets van rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en democratisch functioneren kan doorstaan,” zo schrijft hij in een brief aan de raad. Ook roept Sietsma de raadsleden op het roer in handen te nemen en het college van B&W niet ongehinderd buiten zijn competentie te laten optreden. De raad is immers gekozen en staat aan het hoofd van de gemeente. Het college behoort hier dienstbaar aan te zijn.

Sneeuwbal

Van Diest en Spijker trekken vandaag een conclusie: ‘Er is nogal wat aan de hand. Samen komt men er kennelijk niet (meer) uit.’ Ook Ruud Krouwel uitte zijn zorgen. Hij vindt dat het momenteel buitengewoon stil is, maar dat er toch echt wat moet gebeuren. ,,De urgentie daarvoor achten wij hoog, de opstapeling van dossiers rolt inmiddels als een sneeuwbal richting het gemeentehuis.” Hoeveel tijd is er nog? Het zomerreces zit er nu op. Volgens de bezorgde burgers is het al vijf voor twaalf geweest. ,,Objectieve duidelijkheid voor uzelf (gemeenteraad) en de burger over de vraag hoe u in zo’n slecht vaarwater bent terecht gekomen en welke maatregelen te nemen zijn, vragen om voortvarendheid,” aldus Van Diest en Spijker.