Nieuwe wijkregisseur hoopt op meer saamhorigheid 

ERMELO - De afgelopen jaren zijn er al veel initiatieven ontplooid in samenwerking of met ondersteuning van het Leefbaarheidsteam in Ermelo. ,,Toch begint wijkregisseur Pieter Trap met een leeg vel. De Ermeloër ziet vooral kansen gemaakte stappen verder uit te rollen en bepaalde initiatieven beter te verankeren om de sociale cohesie te verstevigen.

Het Leefbaarheidsteam is de drijvende kracht achter bijvoorbeeld de buren- en buitenspeeldag. Daarnaast zijn er wijken waar eigen initiatieven van de grond komen. Trap noemt als voorbeeld de aanleg van het Pretoriuspark, maar ook kleine moestuinprojecten en het plaatsen van bankjes. Trap: ,,Het gaat natuurlijk niet om de moestuin. Dat is geen doel op zich. Waar het om draait is verbinding maken tussen bewoners, het omzien naar elkaar.” Hij neemt de afgelopen maanden als voorbeeld waarbij de coronamaatregelen oorzaak kon zijn van vereenzaming. ,,Door samenwerking met de woningcorporatie, buurtverenigingen en politie weten we sneller waar er dergelijke situaties zich voordoen. Tegelijkertijd hoop ik dat mensen me straks, als het nodig is, weten te vinden,” aldus de kersverse wijkregisseur, geboren en getogen in Ermelo. ,,Wat dat betreft heb ik hart voor het dorp; het is mooi zo’n taak uit te voeren in je eigen leefomgeving.”

Leuke ideeën 

Pieter Trap was tot voor kort werkzaam bij de gemeente Harderwijk. ,,Daar zat ik meer op openbare werken en stuurde ik mensen aan.” Nu is Trap op zoek naar mensen met leuke ideeën. Zelf ziet hij belang van het terugbrengen van bijvoorbeeld de trimbaan. Hij wil graag aan de slag met buurtbewoners, burgerparticipatie en saamhorigheid. Trap benadrukt dat het gaat om kleinschalige projecten. ,,Laat mensen maar komen. Wij moeten als Leefbaarheidsteam vooral bereikbaar zijn!” www.leefbaarheidsteamermelo.nl