Rabo ClubSupport investeert in lokale clubs

ERMELO - Clubs en verenigingen hebben het door de coronacrisis moeilijk. Doordat leden niet of beperkt bijeen mogen komen staat hun toekomstbestendigheid onder druk. Daarom start de Rabobank Randmeren nu het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport. Clubs en verenigingen worden dan opgeroepen om campagne te voeren om stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank Randmeren stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te verwezenlijken. Met de huidige crisis is deze steun belangrijker dan ooit.

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren met haar kennis, netwerk en financiële middelen in het club- en verenigingsleven. Via de Rabo Bankieren app beslissen Rabobank-leden mee over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank verdienen. Clubs en verenigingen die deelnemen voeren campagne voor een eigen bestedingsdoel en roepen Rabobank-leden op om via de app op hun initiatief te stemmen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine, het aanbieden van re-integratie cursussen of workshops over ledenwerving en digitalisering.

Herstart van het club- en verenigingsleven

Clubs en verenigingen hebben het de afgelopen maanden te verduren gehad door de crisis. Leden konden maandenlang niet samenkomen om te sporten, zingen, dansen, hobby’s te beoefenen of om zich met elkaar in te zetten voor hun vereniging. “Door de maandenlange stop hebben clubs niet alleen financiële zorgen, we horen ook geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen. De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar leden samenkomen, waar talenten worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee is tijdens de afgelopen maanden de belangrijke sociale functie die clubs hebben weggevallen. Op alle fronten kunnen clubs en verenigingen dus een steuntje in de rug gebruiken. Meedoen aan Rabo ClubSupport is dus goed voor jouw club én geweldig voor de buurt”, aldus Paul Verhoef (algemeen directeur Rabobank Randmeren).

Inschrijving gestart

Rabobank Randmeren stelt dit jaar in totaal € 70.000,- beschikbaar om te investeren in lokale clubs en verenigingen. Aanmelden kan vanaf 31 augustus tot en met 30 september. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober en rond half november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank. Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op Rabobank.nl/clubsupport.