Aanpassingen hebben hoog prijskaartje

ERMELO - Scholen moeten hun onderwijspersoneel en leerlingen uiterlijk op 1 oktober laten weten of het ventilatiesysteem in de schoolgebouwen 'coronaproof' is. Dat stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook op Christelijk College Groevenbeek is de ventilatie en luchtkwaliteit een punt van aandacht.

,,Onlangs is een gespecialiseerd bedrijf in de school geweest om metingen te doen,” vertelt voorlichter Rein Tanis. Zo’n vijftig lokalen behoeven nog aanpassing. ,,Het gaat daarbij vooral om de oudere lokalen.” Wanneer de aanpassingen uiteindelijk zullen worden uitgevoerd is op dit moment nog erg onzeker. Volgens Tanis heeft dat zeker met het prijskaartje te maken. ,,De kosten komen op minimaal € 20.000,- per lokaal. Dan praat je al snel over meer dan een miljoen euro.” 

Eigen lokaal

De school is inmiddels vol in bedrijf, alle leerlingen zijn weer in de school. Tanis: ,,We hebben wel een aantal maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Zo werken we met een A- en een B-rooster waardoor we twee shifts hebben met de pauzes. Dit geeft minder drukte in de aula's en in de gangen.” Ook blijven de leerlingen in de onderbouw zoveel mogelijk in een eigen lokaal. ,,Tot op heden hebben we gelukkig nog geen leerlingen of medewerkers met corona gehad. Als dit aan de orde is, volgen we de instructies van de GGD,” zo besluit de voorlichter.