Aanvaardbaar misselijk?

ERMELO - De bewoners van Ermelo-Noord hebben een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Ermelo. Onderwerp is de omgevingsvergunning, die de gemeente vorige zomer verleende aan Presswood Pallets voor een capaciteitsuitbreiding van ca 35%.

Bewoners van Ermelo maakten zich eerder niet populair met hun verzet tegen de afsluiting van ‘de lanen, maar wat mij betreft hebben ze hier wel een punt! De stank rond de Harderwijkerweg is immers niet te missen! En eigenlijk is het nog een stuk erger, omdat het niet alleen maar een vervelend luchtje is. Het gaat om formaldehyde. Voor dieren is dat sinds 2012 een bewezen kankerverwekkende stof! ,,Hè, voor mensen niet dan?’’ Nou, waarschijnlijk wel, maar dat is dus niet bewezen en de wetenschap maakt nog geen haast om dat te veranderen. Ten eerste is het vreemd, dat het in de verleende omgevingsvergunning alleen maar gaat over geur-emissies, oftewel hoe hinderlijk is het luchtje? Er staat geen woord in over de giftigheid van de stof, terwijl iedereen weet, dat je behoorlijk misselijk wordt van alleen al een fietsritje over de Harderwijkerweg. Dat de vaste bewoners regelmatig hoofdpijn en braakneigingen hebben verrast mij dus niet. De gemeente stelt echter, dat de hinder beperkt blijft tot een aanvaardbaar niveau. Blijkbaar kun je tot een aanvaardbaar niveau misselijk worden? De capaciteitsuitbreiding betekent, dat het goed gaat met Presswood. Goed zo, gefeliciteerd! Maar het betekent ook, dat onze Noordelijke dorpsgenoten nog minder vaak frisse lucht kunnen bijtanken? Net als de (al dan niet legale) vaste bewoners van de parken op het Tonselse Veld, die zich om logische redenen stilhouden.

Controle

Ten tweede is het vreemd, dat in de omgevingsvergunning niet beschreven is hoe (en hoe vaak) de naleving van de normen gemeten moet worden. In de weekeinden komt daar in ieder geval niets van, dat is wel duidelijk. Gemeentevoorlichter Sjef Oerlemans zegt dat hij het volste vertrouwen heeft in de meetsystemen van Presswood. Ik niet, sorry! Ik heb voor veel bedrijven gewerkt. Bedrijven, die bij een inspectie hele productie-afdelingen letterlijk dicht timmerden. Bedrijven, die nieuwe vrachtwagens eerst naar de smid brachten om er een extra metertje tussenin te laten lassen. Bedrijven, die sjoemelden met hun derivaten-opbrengsten of rommelden met hun urendeclaraties. U herinnert zich vast ook nog een paar regelrechte rampen, die het gevolg waren van een gebrek aan effectieve controle en/of misplaatst vertrouwen in de goede afspraken? Mijn eigen email over Presswood naar de gemeente Ermelo raakte trouwens weer eens zoek! Na een week zonder antwoord, belde ik na. ,,Nee, we hebben geen mail van u ontvangen!’’ Na het noemen van tijdstip, onderwerp en afzender was dat ineens anders: ,,Oh ja, nou zie ik hem! Da's heel gek maar hij is niet geregistreerd en dat doen we anders altijd? Ik kan wel zien dat hij doorgestuurd is.’’ Niet geregistreerd en wel doorgestuurd? Aan wie dan? Dat kon ze jammer genoeg niet zien, maar de volgende dag zat er een keurig antwoord in mijn mailbox. Communicatie, daar moet ook nog iets aan gebeuren binnen de gemeente.

Bert Vermaas