Partijen zijn voorbij gegaan aan specifieke voorwaarden

ERMELO – Hondenschool Kim heeft uitzicht op een nieuwe locatie. Ondernemer Kim Mourits heeft samen met de gemeente diverse alternatieve locaties beoordeeld. De locatie van korfbalvereniging Dindoa is een geschikte locatie gebleken en hondenschool Kim is met Dindoa en omwonenden in gesprek gegaan over de voorwaarden van het gebruik. Zij hebben overeenstemming bereikt en hondenschool Kim heeft een vergunning aangevraagd om voor een periode van maximaal 10 jaar de hondenschool te vestigen op een deel van het terrein van Dindoa.

Nu blijkt echter dat zowel Dindoa als hondenschool Kim voorbij gegaan zijn aan specifieke voorwaarden voor dit veld. De grond is in erfpacht uitgegeven door de gemeente slechts voor de functie ‘korfbal’. De gemeente kan op basis van het ‘Didam-arrest’ niet zomaar toestemming geven voor gebruik van haar grond. Daarom moet er gekeken worden of er andere belanghebbenden zijn. Ook moeten er marktconforme tarieven worden berekend.

Hoogte van vergoeding

De gemeente Ermelo heeft een concreet voorstel gedaan aan Kim Mourits, maar zij is het niet eens met de hoogte van de vergoeding. Dit mede omdat zij daarnaast aan Dindoa ook een vergoeding moeten betalen voor het onderhoud van het terrein en de kosten van de nutsvoorzieningen. Ook stelt ze dat het gebruik als hondenschool een maatschappelijk karakter heeft. Daarmee vallend onder de sport-bestemming dan wel het huidige gebruik en daardoor zou er geen vergoeding voor het gebruik verschuldigd zijn.

Commercieel

Toch blijft de gemeente van mening dat er sprake is van een commerciële activiteit. Ook is de maatschappelijke bijdrage van de hondenschool beperkt tot probleemhonden (en probleembaasjes), daarnaast verzorgt hondenschool Kim ook de standaard puppy-cursus en gehoorzaamheidstraining. Het opvoeden van honden is geen gemeentelijk beleidsdoel. De gemeente wil graag meewerken aan de vestiging van hondenschool Kim op een deel van het Dindoa-terrein, maar dan wel conform de erfpachtvoorwaarden en het Didam-arrest.