Binnenkort nog meer winkelpanden leeg

ERMELO - Voor het derde jaar op rij geeft Ermelo van NU een overzicht van leegstaande winkelpanden in het centrum van Ermelo. Vorig jaar stonden er zo’n dertig winkels leeg met in totaal vierduizend vierkante meter lege vloeroppervlakte. Dit jaar is het niet veel beter. Er zijn 25 lege winkels die zorgen voor 3900 vierkante meters onbenutte vloeroppervlakte. 

In vergelijking met vorig jaar zijn er wel wat veranderingen te bemerken. Zo hebben twee winkelpanden een woonbestemming gekregen en is het pand Enk 1 enkele maanden verhuurd geweest als pop-up winkel. Daarbij zijn in de laatste maand van dit jaar toch nog een drietal winkels verhuurd. Maar, de conclusie is dat er eigenlijk in een jaar weinig verandering plaats heeft gevonden. Hoewel de overheid aangeeft dat de winkelleegstand dit jaar gedaald is, blijkt dit toch niet echt in Ermelo. De cijfers van onderzoeksbureau Locatus geven aan dat in Ermelo in 2015 4,4%, in 2016 7% en voor 2017 een percentage van 5,8 winkelvloeroppervlakte leegstaat. Een daling van 1, 2% ten opzichte van vorig jaar. Kijkend naar ons eigen onderzoek, blijkt dit niet voor het Ermelose centrumgebied. Er is een tiental winkelpanden dat al meerdere jaren leegstaat. Daarbij komen er nog twee winkelpanden begin 2018 leeg.

RetailDeal

Hoewel de gemeente Ermelo als ook het Centrum Management aangeeft zich hard te zullen maken tegen de winkelleegstand, is daar in de praktijk nog weinig van te merken. Sinds vorig jaar is er ook de RetailDeal. Hierbij hebben de provincies zich bereid verklaard om de gemeenten te ondersteunen in het zoeken naar mogelijkheden om winkelleegstand tegen te gaan. De provinciale overheid gaat, in samenwerking met een gemeente, actief aan de slag om de lege winkelvoorraad te verkleinen. Helaas heeft de gemeente Ermelo er, ondanks alle positieve resultaten die andere gemeenten hiermee boekten, niets mee gedaan.

Uitbreiding

‘Monitor detailhandel: leegstand daalt’ kopte Binnenlands Bestuur eind augustus. Het aantal vierkante meters leegstaande winkelvloer in Nederland daalde afgelopen jaar met bijna 300.000 m2. De Detailhandelsvereniging heeft hiervoor enkele verklaringen: veel leegstaande winkels werden omgebouwd tot woningen en circa duizend winkels kregen een nieuwe bestemming als horecagelegenheid. De verschillen in leegstand tussen de diverse regio’s zijn groot. Limburg heeft de meeste leegstand en Groningen daalde het sterkst. De Detailhandelsvereniging hield ook de gemeentelijke visies op het lokale winkelbeleid tegen het licht. Een derde daarvan bleek ouder dan vier jaar en is volgens de vereniging hard toe aan actualisatie. In de helft van de onderzochte gemeenten ontbreekt duidelijk beleid voor het terugdringen van het aantal winkelmeters en wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen kansrijke en kansarme gebieden. Als we kijken naar de gemeente Ermelo dan blijkt deze gemeente geen gebruik te maken van de mogelijkheden tot verminderen van winkelleegstand. In tegendeel, er komt als het aan het college ligt, alleen maar meer detailhandel in het centrum bij! Zo was er voor de plannen inzake Burgemeester Langmanstraat (voorheen Markt 2.0) zo’n 2.000 m2 winkelruimte ingetekend en is er voor de Verbinding fase 3 ook nog een flink aantal vierkante meters detailhandel gepland. Toch gaf wethouder Jan van den Bosch in de raadsvergadering van 15 juni aan dat het wel mee viel met de uitbreiding: ,,In het gebied Postlaantje-Holtropstraat is de winkel van Jaarsma verdwenen, daarbij heeft de nieuwe winkel op de plek van de Schoenenreus minder winkeloppervlak en zo is er afgelopen periode nog wel meer gekrompen.’’ Die uitbreiding van vierkante meters winkelvloeroppervlakte valt dus wel mee volgens het college. Het valt echter niet mee, want als er gekeken wordt naar wat er leeg stáát, dan is dat bijna vierduizend vierkante meter aan winkeloppervlakte! Waarom niet eerst de inspanning doen om die lege meters te verminderen voordat er nieuwe winkelruimte bij komt?

Twijfelachtige eer

Wat huurprijzen betreft is er, ten opzichte van vorig jaar, niet veel veranderd. Vorig jaar werd de huur van zeven panden verlaagd, dit jaar lijkt dit niet te zijn doorgezet. Nog steeds zijn er twee winkelpanden te huur met een prijs boven de 310 euro per m2 per jaar en zijn er vijf winkelpanden met een huur net onder of net boven de 250 euro per m2. Het grote pand aan de Kerklaan 8 staat ook dit jaar mog te huur voor een bedrag van onder de honderd euro per m2 per jaar. Daarmee is het weer het goedkoopste pand in het centrum van Ermelo. Het duurste pand is De Enk 1 voor € 316,13 per m2 per jaar, maar het pand Stationsstraat 100 heeft de twijfelachtige eer het op een na duurste pand te zijn. Het staat te huur voor 313,43 euro per m2 per jaar.