Huurprijs gedaald, leegstand niet

ERMELO - In januari maakte Ermelo van NU een overzicht van alle leegstaande winkelpanden in het centrum van Ermelo. Het waren er 25! En hoewel de economische crisis op z’n retour is en de ondernemers weer geloof krijgen in hun bestaan, vertaalt dat zich niet in het aantal verhuurde winkels. De provincie wil hierin ondersteunen, maar de gemeente Ermelo maakt daar echter nog geen gebruik van.

Nog steeds staan er in het centrum van Ermelo veel winkelpanden leeg. Zelfs meer dan in januari: ruim 30! De enige beweging die dit jaar heeft plaatsgevonden, is dat er van zeven winkelpanden de prijs is verlaagd. Maar, dit heeft overigens nog geen nieuw huurders opgeleverd. Daarnaast zijn er een aantal panden gesloopt en is er voor nieuwbouw gekozen. Opvallend is ook dat de winkelpanden in de Kerklaan nu bijna allemaal te koop of te huur zijn. Er zijn twee winkelpanden in Ermelo te huur met een prijs van boven de 310 euro per m2 en drie panden met een huur boven de 265 euro per m2. Voor het goedkoopste pand betaalt de huurder net onder de honderd euro per m2 en staat in… de Kerklaan! Het voormalige pand Jonker Herenmode heeft wederom de twijfelachtige eer het duurste winkelpand in Ermelo te zijn met 316,13 per m2. Dat steeds meer winkelpanden leeg staan, kan verschillende oorzaken hebben: structureel overaanbod, meer aankoop via internet en vergrijzing van ondernemers. Maar vergeet ook niet dat er ondernemers zijn die het niet kúnnen betalen!

Verdubbeling

De afgelopen tien jaar verdubbelde de winkelleegstand in Nederland en bedraagt gemiddeld 10% van het totale winkeloppervlak. Aangezien er nog geen afname is van winkelleegstand hebben de provincies besloten zich te gaan inzetten om de winkelleegstand terug te dringen. Ze willen gemeenten gaan ondersteunen bij het wegwerken van overcapaciteit. Ook willen ze gemeenten in onderling overleg locaties voor winkels laten kiezen. Provinciebestuurders tekenden daarover op 5 oktober j.l. een overeenkomst met minister Henk Kamp van Economische Zaken. ,,Provincies gaan niet meer meewerken aan de bouw van grootschalige winkelruimte als er sprake is van leegstand,’’ sprak de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe. ,,Er zullen uitzonderingen zijn waar er nog winkels kunnen bijkomen, maar waar leegstand is, komen er geen nieuwe winkels.’’ Duidelijke taal, maar…. hoe zit dit eigenlijk in Ermelo. Wat doet de gemeente en wat doet de provincie Gelderland hierin? ,,Ik begrijp dat wethouders soms de verleiding zien om lokaal iets neer te zetten omdat iemand uit het vastgoed dat wil,’’ zegt De Rouwe. ,, Maar juist de provincies kunnen de gemeenten en de vastgoedsector bij elkaar aan tafel krijgen om plannen af te stemmen.’’

RetailDeal

Ondanks dat de provincies zich bereidt hebben verklaard om de gemeenten te ondersteunen in het zoeken naar mogelijkheden, heeft de gemeente Ermelo zich nog niet bij de Provincie Gelderland gemeld. ,,De cijfers geven duidelijk aan dat dit echt een probleem is,’’ reageert Daisy Vliegenthart-Goedhart. Vliegenthart is Statenlid bij de provincie Gelderland. ,,Het terugdringen van de leegstand is essentieel voor de leefbaarheid in het centrum van een dorp en om het aantrekkelijk te houden voor ondernemers (dus het economisch belang), inwoners en toeristen.’’ Ook Vliegenhart denkt dat er nog een kans voor Ermelo ligt als de gemeente een RetailDeal tekent. ,,Meer dan honderd gemeenten en alle provincies hebben deze RetailDeal getekend en er zou ook een kans liggen voor Ermelo. RetailDeal geeft aan dat overheden zich hard maken tegen leegstand en actief aan de slag gaan om winkelvoorraad te verkleinen. Daarmee pakt de provincie een andere rol dan tot nu toe. Nu is het vooral reactief en worden de bestemmingsplannen getoetst. Als je de RetailDeal leest dan wordt dat nu veel meer een actieve rol. Hoe dat precies in zijn werk gaat weet ik nog niet. We wachten nog op de uitwerking hiervan voor Gelderland.’’ Het Ermelose Statenlid kan niet zeggen wat de RetailDeal voor de situatie in Ermelo betekent. ,, Om een aantrekkelijk winkelgebied terug te krijgen zal er vanuit de gemeente ook een ander (en/of) actief beleid moeten komen. Bijvoorbeeld dat in een deel van de winkels ook andere functies worden toegestaan en je het winkelgebied gaat verkleinen. Ik weet echter onvoldoende van de specifieke Ermelose situatie om hier iets van te zeggen. De provincie kan daar in ieder geval wel bij ondersteunen.’’