'Regionale samenwerking steeds belangrijker'

ERMELO - Bedrijvenkring Ermelo en MKB-Midden/VNO-NCW Midden gaan intensiever samenwerken om een sterker ondernemersgeluid te laten horen in de gemeente Ermelo. Daarom is gisteren een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Heimen van Diest, voorzitter Bedrijvenkring Ermelo: ,,Ondernemers in Ermelo zijn goed georganiseerd binnen de Bedrijvenkring Ermelo. Naast lokale samenwerking is regionale- en provinciale samenwerking voor ondernemers(verenigingen) ook steeds belangrijker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Professionele ondersteuning in de lobby is daarbij noodzakelijk. Daarom is Bedrijvenkring Ermelo een partnerschap aangegaan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden. Zij zijn sterk in belangenbehartiging voor ondernemers in de regio Noord Veluwe en ze gaan ons ondersteunen in de belangenbehartiging."

Lokaal krachten bundelen

Bedrijvenkring Ermelo organiseert diverse activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, thema bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en de nieuwjaarsreceptie met als doel ondernemend Ermelo met elkaar te verbinden. Tevens behartigt Bedrijvenkring Ermelo de belangen van ondernemers in de gemeente Ermelo op onderwerpen die het belang van individuele leden overstijgen en wil zij ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn. Bedrijvenkring Ermelo heeft regelmatig overleg met de betrokken wethouder(s) om relevante zaken op economisch gebied in de gemeente Ermelo te bespreken.

Op regionaal niveau

MKB-Midden en VNO-NCW Midden dragen naast lokale belangenbehartiging ook zorg voor regionale belangenbehartiging van ondernemers onder andere in de regio Noord Veluwe. Bovendien heeft MKB-Midden/VNO-NCW Midden professionele werknemers in dienst die kennis hebben van belangenbehartiging. De Bedrijvenkring Ermelo wil graag gebruik maken van deze kennis.