ANKO strijdt voor eerlijke concurrentie

ERMELO/ REGIO - Nederland telt momenteel een recordaantal kapperszaken. Maar het aantal mensen dat als kapper werkt nam de afgelopen tien jaar echter niet toe. Bijna de helft van alle kappers is overigens zelfstandig ondernemer. Dat meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe analyses. Ook in Ermelo zijn er heel veel kappers.

De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie vroeg daarom de gemeente Ermelo grenzen te stellen. Daar wilde de wethouder echter niets van weten. De ANKO is van mening dat alle ondernemende kappers dezelfde kansen verdienen en dus aan dezelfde wet- en regelgeving moeten voldoen. Dat is in veel gemeenten niet het geval; voor kappers in winkelgebieden gelden strengere regels dan voor thuiskappers. Daar waar wél dezelfde regels gelden, worden deze vaak alleen gehandhaafd in winkelgebieden. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie in de branche. De afgelopen tien jaar zijn er ongeveer tienduizend kapperszaken in Nederland bijgekomen. In 2007 waren er bijna 17 duizend kapperszaken, in 2018 waren dat er bijna 27 duizend. Dit is het grootste aantal sinds het begin van deze meting in 2007. In 2017 draaiden kappers een totale omzet van 1,7 miljard euro. Vijf jaar eerder bedroeg de omzet in de kappersbranche 1,5 miljard euro.

 Meer zelfstandige kappers

Het aantal mensen dat als kapper werkt is de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven. Zowel in 2007 als 2017 telde Nederland zo’n 45 duizend kappers. Het aandeel dat als zelfstandige werkte is toegenomen van 43 procent in 2007, tot bijna de helft (49 procent) in 2017. Dit zijn onder andere thuiskappers en kleine salons aan huis. In 2003 was ruim een derde van de kappers jonger dan 25 jaar, 65 procent was jonger dan 35. In 2017 lag de gemiddelde leeftijd van kappers hoger. Meer dan de helft (58 procent) was ouder dan 35 jaar. Ook nam het percentage vrouwelijke kappers verder toe, van ruim 86 procent in 2003 naar 91 procent in 2017.