'Alle bestuursleden zeggen hun functie op'

ERMELO - Het is maar de vraag of Sinterklaas volgend jaar nog naar Ermelo komt, ook de wens voor hanging baskets en kerstversiering hangen aan een zijden draadje. Het CentrumManagement Ermelo (CME) gooit zoals het er nu uitziet namelijk de handdoek in de ring. De plannen die de gemeente Ermelo heeft, staan haaks op de visie van het CME. Dat blijkt uit de reactie van secretaris/ penningmeester Aart Goossensen. ,,Zoals het collegebesluit er nu ligt, zal het CME geen samenwerking verlenen.” Sterker nog, alle bestuursleden zeggen dan hun functie op.

De gemeente heeft de koers opnieuw bepaald waarbij subsidie verstrekt zal worden met specificatie van doelen. Dat is tegen het zere been van de Ermelose ondernemers aangezien de reclamebelasting ruim vier jaar geleden in het leven is geroepen om het centrum een impuls te geven. Nu wordt dit binnen de gemeente omgezet naar een subsidie waaraan regels zijn verbonden. ,,De bekende reclamebelasting wordt alleen door de gemeente opgelegd aan de ondernemers in het centrum en de inning gaat ook via de gemeente,” legt Goossensen uit. ,,In feite is de gemeente op deze wijze alleen een soort ontvanger der belastingen. Dat betekent dat de gemeente nul zeggenschap heeft over hoe het CME haar geld besteedt.” Het CME legt ieder jaar verantwoording af aan de ondernemers en dat is volgens de penningmeester zoals het hoort.

Promotie Marketing Ermelo

De gemeente wil nu inzetten op de oprichting van een Promotie Marketing Ermelo (PME), een nieuwe organisatie. Ook is er een externe marketeer van City Consult aangetrokken. Volgens de gemeente is het draagvlak voor de nu verkozen ontwikkelrichting groot. Het college stelt dat zowel de VVV als het CME inzien dat een verbeterslag gemaakt kan en moet worden. Volgens Goossensen staat het CME nog meer samenwerking met de VVV voor ogen. In die zin sluit hij aan bij het collegevoorstel. ,,Maar dat slaat met name op de samenwerking in organisatie van activiteiten die ons dorp zo mooi maken!” Het CME, dat in 2014 begon met een CentrumManager, maar inmiddels volledig geleid wordt door vrijwilligers die ook een bedrijf runnen, is boos door de keuze van het college. ,,Indien de gemeente toe wil naar een promotievrouw of man dan zal zij dat uit eigen middelen moeten betalen,” stelt Goossensen. ,,Daar komt bij dat gemeenschappelijke zaken zoals de inrichting van de Stationsstraat en de intocht van Sinterklaas per 2019 voor rekening dienen te komen van de gemeenschap en derhalve van de gemeente. Het CME heeft voor dergelijke zaken namelijk geen financiële ruimte meer.”