'Een vak dat je niet uit boekjes leert'

ERMELO - Jasper Vijfhuizen is een jonge ondernemer met een nuchtere kijk, juridische kennis en veel interesse in ruimtelijke ontwikkelingen. Hij begon als rentmeester, werkte daarna als adviseur bij een accountantskantoor, maar uiteindelijk startte Vijfhuizen een jaar geleden zijn eigen bedrijf Cræft advies in Ermelo.

,,Doordat ik een juridische achtergrond heb en vakinhoudelijk begrijp waar het om gaat, kan ik vastgelopen zaken weer vlot trekken,” zegt hij bevlogen. Vraagstukken over ruimtelijke ordening, grondzaken en omgevingsrecht zijn voor Vijfhuizen gesneden koek. Hij begon zijn carrière vooral in het landelijk gebied en hielp veel agrariërs. ,,Inmiddels zien we veel problematiek uit de agrarische sector op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening overwaaien naar uitbreidingsplannen bij industriële bedrijven en projectontwikkeling voor woningbouw”. Voorop staat overigens de persoon waar het om draait. ,,Veel vastgoedeigenaren moeten keuzes maken, dat zijn moeilijke momenten,” legt de ondernemer uit. ,,Daardoor ontstaat er leegstand wat uiteindelijk herontwikkeld moet worden.” Vijfhuizen beschikt over specialistische kennis en ervaring in zijn vakgebied. ,,Ik heb de voorkant en de achterkant gezien. Die kennis gebruik ik nu om mensen te helpen.”

Belangen

,,Mensen lopen steeds vaker tegen wet- en regelgeving aan. Wat mag er en wat mag er niet?" zegt de Ermelose adviseur. ,,En waar zit de ruimte als we het net anders benaderen? Vaak lopen daarbij private en publieke belangen dwars door elkaar heen.” Vijfhuizen ging na de middelbare school naar de Agrarische Hogeschool. Zo kwam hij bij veel mensen op het erf. ,,De opleiding was echter niet wat ik ervan verwachtte en daardoor belandde ik in de juridische vastgoedadvisering.” Hij studeerde af op een specialisatie-opleiding in de financiële dienstverlening gecombineerd met landelijk vastgoed. Daarna dook hij in het agrarisch- en milieurecht. ,,Dat is een vak dat je niet uit boekjes leert en de laatste jaren continu in ontwikkeling is. Het zijn vaak strategische processen,” aldus Vijfhuizen. Hij heeft ontdekt dat het soms beter is om eerst een stapje terug te doen en met de opdrachtgever diverse scenario’s te bespreken om daarna vooruitgang te boeken.

Kantoor

Vijfhuizen is met Cræft Advies de keukentafel ontgroeid en heeft zijn kantoor inmiddels gevestigd aan de Putterweg 6 in Ermelo. ,,Ik werk altijd voor één opdrachtgever; van particulier, agrariër tot grote ondernemingen en vastgoedeigenaren., maar niet voor de overheid.” Hij wil openheid en transparantie en houdt niet van dubbele petten. Vijfhuizen ziet zijn werkveld enorm in ontwikkeling. ,,Kijk maar naar de veranderingen in het kader van Vitale Vakantieparken en woningbouw voor starters. Het is belangrijk om scherp te krijgen wat precies een goed plan is.” En daarbij moet men wat hem betreft ook goed luisteren naar betrokkenen in het proces. www.craeftadvies.nl