16% van Ermelose bedrijfsdaken voorzien van zonnepanelen 

ERMELO - Het bestuur van de BedrijvenKring Ermelo is blij verrast met de vergunningaanvraag van de gemeente Ermelo om een kleinschalig zonneveld te realiseren boven de waterberging aan het Middelerf.

,,We hebben al vaker geopperd om zoiets gezamenlijk te doen,” vertelt ondernemer Roel Oosterhoff namens de BKE. ,,We juichen het initiatief toe. Het is alleen jammer dat er vooraf niet met ons over gesproken is.” Deze waterberging krijgt zo een dubbelfunctie en biedt ruimte voor circa 640 zonnepanelen. ,,Dit staat gelijk aan de stroomvoorziening voor 50 à 60 huishoudens,” meldt wethouder Van der Velden. Hij zegt tijdens het persmoment dat de gemeente ook niet degene zal zijn die dit moet uitvoeren. ,,Dit is voor omwonenden of bijvoorbeeld ondernemers op Veldzicht.” De gemeente heeft in het programma Duurzaamheid opgenomen dat zij in 2030 energieneutraal wil zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken zoekt men naar geschikte locaties voor de opwek van duurzame energie.

Bedrijfsdaken

Overigens lopen Ermelose bedrijven voorop wanneer het gaat om zonnepanelen op bedrijfsdaken. Een onlangs gepubliceerd kaartje van de provincie Gelderland laat zien dat 16% van de daken benut wordt. Dit in tegenstelling met omliggende plaatsen als Nunspeet (2%), Putten (5%) en Harderwijk (9%). ,,We willen ook graag samen met de gemeente werken aan een energieneutraal Veldzicht,” onderschrijft Oosterhoff. ,,Twee en een half jaar geleden hielden we een mini-symposium en financierde de gemeente Ermelo deels een energiescan voor bedrijven. Daar zijn veel ondernemers mee aan de slag gegaan. Dat zal in 2020 ook resulteren in verschillende ontwikkelingen op dit terrein. Bedrijven willen de daken vol leggen.” De eigenaar van installatiebedrijf Oosterhoff Poolen heeft zelf ook plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op het bedrijfsdak. ,,Dergelijke stappen kosten tijd en ik weet van collega ondernemers dat er tal van plannen zijn.”

Eerste schets

De gemeente heeft inmiddels in samenwerking met een ontwerpbureau een eerste schets gemaakt van het zonneveld. Hierbij is rekening gehouden met het behoud van de biodiversiteit. ,,Met de aanvraag voor de omgevingsvergunning starten we verschillende (ruimtelijke) onderzoeken zodat we het ontwerp zorgvuldig kunnen toetsten. Hierna besluiten we of we de vergunning kunnen afgeven. De afgegeven vergunning komt zoals gebruikelijk zes weken ter inzage,” aldus Van der Velden. Hij hoopt hiermee dit initiatief kansrijk te maken.

Windmolen

Oosterhoff wil graag nog een stapje verder gaan. ,,We zijn heel blij met de ontwikkelingen, zouden dit graag als Ermelose ondernemers willen realiseren en dan zien we ook ruimte voor bijvoorbeeld een windmolen.” Het feit dat de BKE nu achter de muziek aan moet lopen, terwijl men dergelijke initiatieven zelf al ter tafel heeft gebracht, betreurt Oosterhoff. ,,Laten we in goed overleg samen aan de slag gaan zodat we er samen ook trots op kunnen zijn.”