Bezuinigingsmaatregelen om begroting sluitend te krijgen

ERMELO – Als het aan de ChristenUnie Ermelo ligt dan gaat er een streep door de bouw van een nieuw zwembad. Ook het huidige zwembad moet worden gesloten. ,,Dat is een grote bezuinigingsslag om de begroting meerjarig geheel sluitend te krijgen,” zegt woordvoerder CU Dick Tillema.

Woensdagavond wordt er een besluit genomen in het heroverwegingstaject. Er zal bezuinigd moeten worden om het financiële tekort te verkleinen. CU zet in op het nog te realiseren zwembad. De partij vindt hiervoor echter weinig steun. Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, VVD en SGP hebben duidelijk aangegeven dat ze niet aan het zwembad willen tornen. ,,Dus een amendement of motie op dat punt heeft totaal geen zin,”aldus Tillema. ,,Als je in ons hart kijkt willen we als ChristenUnie het zwembad helemaal niet sluiten en we hebben in 2017 en 2018 ingestemd met het nieuwe zwembad, maar we zien geen andere mogelijkheid.”

Volgende generatie

Het voorstel om een streep te zetten door het zwembad zal geen meerderheid krijgen. Tillema: ,,Daarom hebben we ons natuurlijk ook gebogen over het raadsvoorstel zoals dat nu voorligt en meegedaan in de amendementen en moties.” Geen rigoureuze keuzes, maar veel kleine bezuinigingen. ,,In zowel de beeldvormende als de oordeelsvormende vergadering hebben we gezegd dat we het op deze manier niet gaan halen. Het roer moet om willen we de gemeente financieel gezond aan de volgende generatie willen overdragen,” aldus de woordvoerder van de CU.

Nieuwe sporthal

Overigens wil de ChristenUnie wel doorgaan met de nieuwe sporthal, ook omdat de gemeente moet voorzien in gymfaciliteiten. Daarnaast kleven er claims aan het cancelen van nieuwbouwplannen. Maar wat ook duidelijk is zijn de exploitatietekorten van het nieuwe sportcomplex. van minstens € 1.251.000,- en het feit dat de totale Kapitaallasten € 1.110.000 zijn,” legt Tillema uit. ,,Maar welk deel het zwembad is, kan de gemeente niet zeggen. Ook op onze vraag wat de hoogte zal zijn van de claims als we nu met het zwembad gaan stoppen kan de wethouder zelfs geen indicatie geven.”

Woensdagavond, tijdens de politieke avond zullen de standpunten duidelijk worden. Zoals het nu lijkt dienen verschillende fracties met verschillende andere fracties in totaal 7 amendementen en 3 moties in.