Geen motie van wantrouwen in de binnenzak

ERMELO – De tarieven van zwembad Calluna worden teruggedraaid naar de oorspronkelijke prijzen. Dat deelde wethouder Laurens Klappe woensdag tijdens de raadsvergadering mee. De oppositiepartijen ChristenUnie Ermelo en het CDA Ermelo hebben wethouder Laurens Klappe ter verantwoording geroepen tijdens een interpellatiedebat over de forse prijsverhoging van de zwembadkaartjes van zwembad Calluna.

Klappe is wethouder sport, maar daarnaast is hij momenteel ook als loco-burgemeester aandeelhouder van sportbedrijf Interactie. Vanuit die positie moest hij excuus maken over het traject waarin de hele discussie over de zwembadtarieven heeft plaatsgevonden.Vooral de zwemabonnementen stegen fors in prijs, een jaarabonnement ging zelfs met 89 procent omhoog. Sarath Hamstra (CDA):,,De gemeente stelt de tarieven vast op basis van een tweejaarlijkse prijsindexering. En in de schriftelijke beantwoording op onze vragen stelt u dat de prijzen voor 2020 met 1,7% zijn geïndexeerd. Toch geeft u daarna aan dat dit slechts de losse badenkaarten betreft. Hoe ziet u dit en waar staat in de opdracht Interactie voor 2020 dat dit slechts losse badenkaarten betreft?”

Informatiememo

De loco-burgemeester hield vast aan het feit dat men dacht dat het alleen de losse kaartjes betrof. Daarbij had hij in oktober ook aangegeven de door de oppositie ingediende motie niet te willen uitvoeren. Daarin werd hem gevraagd de tarieven terug te draaien naar het niveau van dit voorjaar. Vervolgens kregen de raadsleden een informatiememo. ,,Daarin stelt de wethouder dat het mogelijk moet zijn voor InterActie om met andere producten/arrangementen wel te komen tot een meer realistische prijskwaliteit-verhouding,” zegt Hamstra. ,,Maar hoe verhoudt dit standpunt zich ten aanzien van het feit dat de gemeente aandeelhouder/ eigenaar is?” De CDA-fractievoorzitter benadrukte het feit dat men als raadslid altijd een informatieachterstand heeft.

Niet op tijd

InterActie de afgelopen periode gaan kijken naar de huidige tariefstructuur van badenkaarten. Klappe: ,,In de beleving van de organisatie is er sprake van een korting. De huidige gebruikers van het zwembad zullen het naar alle waarschijnlijkheid anders beleven.” Klappe betreurt het dat er niet op tijd gecommuniceerd is met de raad. Het traject had anders gemoeten.

Verwachtingen

Er was veel onduidelijkheid over de werkwijze van sportbedrijf InterActie. ,,Het lijkt op autorijden met de bestuurder op de achterbank,” schetste Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo). Deze partij steunde de motie van de oppositie. ,,De tarieven zijn teruggedraaid. Daar zijn we blij om,” voegde Bart van der Knaap namens BurgerBelangen toe. ,,Maar wat vragen we nou van InterActie,” vulde fractievoorzitter Herma van der Weide (VVD) aan. Het is belangrijk om de verwachtingen helder te hebben. ,,Het ging erom dat we een motie hebben ingediend die niet uitgevoerd werd. Er zijn fouten gemaakt, dat blijkt nu wel?” zei Folkje Spoelstra.

Motie van wantrouwen

De indieners van de motie hebben gekeken naar welke middelen er nog wel waren. Zo kwam er een interpellatiedebat. ,,De tarieven worden nu teruggedraaid, weliswaar vijf maanden later dan we gewild hadden. Maar toch.” besloot Hamstra. Er zat geen motie van wantrouwen in de binnenzak van Hamstra. ,,We wilden er de tijd voor nemen en open dit debat ingaan.”