Tekort gemeente met 1,6 miljoen gecompenseerd

ERMELO – De kosten voor jeugdzorg rijzen de pan uit. In 2019 had Ermelo hier een tekort van bijna 2 miljoen. Raadsleden willen mede daarom meer grip op het (inkoop-)beleid. Met een motie pleitten drie partijen woensdagavond voor meer lokale aansturing.

,,We hadden onze rol eerder moeten pakken, zeker als het gaat om lokale aangelegenheden,” stelt fractievoorzitter Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo). ,,Doel is om de gemeenteraad aan de voorkant te zetten.” Daarom dienden CDA Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en ChristenUnie Ermelo gezamenlijk een motie in.

Compensatie

Eigenlijk gaat de motie over twee zaken, namelijk over jeugdzorg en over samenwerking in de regio. ,,Hoewel jeugdzorg hoort te gaan over hulp voor en ondersteuning aan kinderen en jongeren die dat écht nodig hebben, lijkt het slechts te gaan over geld,” stelt CDA fractievoorzitter Sarath Hamstra. Vrijwel alle gemeenten kennen op dit terrein een tekort in de begroting. Vaak gaat dit ten koste van uitgaven op andere beleidsterreinen. ,,Gelukkig worden wij, door het woonplaatsbeginsel, in 2020 voor 1,6 miljoen gecompenseerd, waardoor wij voor dat jaar geen tekort zouden hebben,” zegt Hamstra enigszins opgelucht. ,,Toch blijft het zonde om zo’n groot, en zeker ook complex onderwerp, te verengen door haar slechts financieel te benaderen.”

Inkoopstrategie

Volgens wethouder Hans de Haan gaat het vooral om juridische kaders als het gaat om het inkoopbeleid. ,,Wij constateren daarbij dat de raad voor de inkoopstrategie op tijd is geinformeerd.” Volgens hem is de lokale kleuring juist de kern van het verhaal geworden. De gemeente is bezig met de hereiking van het Centrum Jeugd en Gezin. ,,In dat opzicht denk ik dat de raad op haar wenken bediend wordt.” Volgens Hamstra is de volgorde in de aanpak niet juist. ,,Het lastige is dat dit lokale beleid nu ontwikkelt wordt, terwijl het inkoopproces in de laatste fase zit.” Volgens hem moet er eerst lokaal beleid wordt vastgesteld en daarna regionaal beleid. ,,Dit was immers ook het hele idee achter de transitie in 2015: de zorg naar de gemeenten want die staan het dichtst bij de jeugdigen,” aldus de fractievoorzitter van het CDA. ,,Als raad worden we geacht grip op jeugdzorg en op de gemeentelijke financiën te hebben. Daarom deze motie.” VVD fractievoorzitter Herma van der Weide vindt de motie volstrekt overbodig. Wethouder De Haan meldt tot slot dat er nog speelruimte is. ,,Mocht het nodig zijn dan kunnen er nog aanpassingen in de aanbestedingsdocumenten gedaan worden.” De wethouder vindt met alle toezeggingen dat de motie niet nodig is. Toch wordt deze aangenomen met een grote meerderheid van stemmen. CDA, CU, BBE en Progressief Ermelo (17) stemden voor, SGP en VVD stemden tegen (4).