Goede busverbinding is essentieel

ERMELO – In het coalitieakkoord staat dat Strand Horst een recreatieve trekker moet worden. Een goede busverbinding tussen het recreatiegebied en het station is voor de meeste gemeenteraadsleden een belangrijk issue. De ChristenUnie Ermelo pleit daarnaast voor een bushalte bij de zorginstellingen.

Het college wil daarom onderzoek verrichten naar een halte bij de ’s Heerenloo/ Groot Emaus. De wethouder gaat het verzoek van de CU inbrengen bij de provincie. Wel is hij terughoudend. ,,Het is de tendens om buslijnen te strekken. Er wordt onderzocht door de provincie of zogenaamde hubtaxi’s perspectief bieden. Ook voor deze doelgroep. De kans op een mogelijke halte is daarom erg gering.”

Mobiliteit

Het college is van mening dat er breder gekeken moet worden naar het mobiliteitsvraagstuk van de inwoners van ’s Heerenloo. ,,Vanuit de zorginstelling zou onderzocht kunnen worden wat de mobiliteitsvraag van bewoners is en op welke manier de stichting vanuit haar zorgplicht dit zou kunnen invullen.” Met behulp van digitalisering en trainingen is veel mogelijk. Bijvoorbeeld een route training met VR-brillen, fietscursussen of deelmobiliteit. Naast de bewoners, is er een mobiliteitsvraag van het personeel. ,,We zullen onze mobiliteitsmakelaar, vanuit het programma Noord Veluwe Bereikbaar, vragen contact op te nemen met de stichting, om dit te ondersteunen,” aldus het college.