Bewoners willen vooral onderzoek naar dossier Bar Twinns

ERMELO – Uit de onlangs gehouden burgerpeiling blijkt dat 65% van de deelnemers vragen heeft bij de procedure rond het dossier Bar Twinns. Op de tweede plaats is het dossier Tomassen Duck-To beland en derde is Pallet en Timmerfabriek Ten Hove met respectievelijk 47% en 39%.

Deze drie dossiers zullen onderzocht gaan worden door bureau Necker van Naem. ,,Wij hebben een goed gevoel bij hun aanpak,” vertelt Ronald van Veen namens de commissie Langlopende dossiers. ,,Vooral ook hoe zij inwoners willen betrekken bij dit onderzoek.” De keuze is voornamelijk gebaseerd op de deskundigheid en gevarieerde achtergrond van het onderzoeksteam. Dat schept vertrouwen bij de commissieleden.

Motie

Met dit onderzoek wil de gemeenteraad invulling geven aan de motie die op 11 november 2020 unaniem werd aangenomen. Vervolgens heeft de gemeenteraad een commissie opgericht. Deze commissie heeft gisteren de keuze gemaakt welk externe bureau het onderzoek zal gaan uitvoeren. De burgerpeiling was in de basis raadgevend. ,,Maar we zijn blij dat we dit voorstel kunnen volgen, mede omdat de fracties het ook unaniem eens zijn om deze dossiers te onderzoeken.” Het onderzoeksbureau zal zo spoedig mogelijk starten.