'We staan voor een moreel dilemma'

ERMELO - Wethouder Laurens Klappe noemt het dossier van palletbedrijf Ten Hove geen hoofdpijndossier, maar vooral een uitdaging waarin hij nog voor de verkiezingen van 2022 flinke slagen wil maken.

Er worden stappen gezet om tot een gelegaliseerde situatie te komen aan de Haspel. Partijen zijn al bezig met een toekomstperspectief zonder dat het verplaatsingsonderzoek formeel is afgerond. Uit het haalbaarheidsonderzoek, gehouden in opdracht van de gemeente Ermelo en de provincie Gelderland, blijkt dat verplaatsing niet haalbaar is. ,,Kunnen we tijd winnen om tijdens de bespreking van het bestemmingsplan de dwangsom parkeren?” zegt raadslid Bart Willemsen (CDA). ,,Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren?” zegt Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) ,,Maar we moeten toch een keer een punt zetten! Meneer Ten Hove zal nu echt een stap moeten zetten,” aldus Herma van der Weide (VVD)

'Ermelogisch'

Klappe: ,,Wij zijn in 2018, na de verkiezingen, met een schone lei begonnen met een verplaatsingsonderzoek.” De Provincie heeft meegekeken naar de opdrachtformulering. ,,Dit onderzoek heeft uiteindelijk meer tijd gekost dan gehoopt. We moeten nu werken aan een nieuw bestemmingsplan." Er is overigens ruggespraak geweest met de ondernemer over de opgelegde dwangsommen en de termijnen. ,,Hij kan bezwaar maken en daarvan is hij ook op de hoogte. We kunnen meedenken, maar fysieke verplaatsing is niet mogelijk door een mix van financiële en fysieke mogelijkheden en de wil om graag te blijven." Handhaving is volgens Klappe wat dat betreft een ingewikkeld vraagstuk. ,,Niet alles wat er op dit terrein staat is conform het vingerende bestemmingsplan. De Raad van State heeft ons op onze verantwoordelijkheid gewezen. Dat loopt ongelukkig samen met het verplaatsingsonderzoek." De gemeente moet nu komen tot een gelegaliseerde situatie. Wel is het duidelijk dat verplaatsing geen reële optie en zal er moeten worden gezocht naar een plan voor de toekomst. ,,We staan voor een moreel dilemma,” zegt raadslid Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo). ,,Het bedrijf wist dat ze onjuist handelde, de gemeente heeft dit oogluikend toegestaan. Ik denk dat de gemeente in gebreke is gebleven. De vraag is of het bedrijf in de legale situatie wel levensvatbaar is.” De raadsleden zijn het er unaniem over eens dat er nu moet worden doorgepakt. Pieter Stam (SGP):,,Het is niet Ermelogisch dat we de ondernemer eerst de boel laten afbreken en daarna gaan herbestemmen.” Wilhelm spreekt zijn waardering uit dat dit college de handschoen opgepakt heeft waar het in het verleden is blijven liggen. ,,Maar dit is pas het begin,” aldus het raadslid van BurgerBelangen Ermelo.

Ontluisterend

Woordvoerder Bert Groeneveld (WRBT) noemt de gehouden vergadering ontluisterend. Volgens hem is er niet of nauwelijks gesproken over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en dat was het onderwerp dat op de agenda stond. ,,Wij hebben 35 vragen gesteld en nog geen antwoorden gehad. U schuift het nu door als hamerstuk en wil de andtwoorden niet eens afwachten," aldus de teleurgestelde voorzitter van de Stichting Woon- & Recreatiebelangen (WRBT).