'Geen opwaardering Oude Telgterweg'

ERMELO - Wat gebeurt er met de Oude Telgterweg wanneer het nieuwe sportcentrum gerealiseerd wordt? Verschillende raadsleden pleiten voor een integrale aanpak. ,,We praten al veel langer over de Oude Telgterweg dan over het sportcentrum,” zegt raadslid Ronald van Veen. Nu het sportcomplex gerealiseerd moet worden, zal ook de verkeersontsluiting aangepakt moeten worden. Maar in welke fase?

Voor BurgerBelangen Ermelo, CDA Ermelo en ChristenUnie is het helder: één plan, zonder de knip erin. VVD-raadslid Monique van de Broek is het daar niet mee eens. ,,Je bouwt eerst een huis, daarna ga je pas kijken naar de ontsluiting.” Wethouder Leo van der Velden: ,,Ik heb als raadslid het vorig college gesmeekt de knip in de Westflank niet te maken. De aansluiting met Kerkdennen is van wezenlijk belang.” Feit is dat het sportcentrum er komt. Kosten hiervan zijn 23 miljoen. De gemeente wil nu haast maken met de vaststelling van het bestemmingsplan. Wethouder Leo van der Velden ziet het liefst dat de Oude Telgterweg, het huidige tracé dertig kilometer weg blijft en dat er ingezet wordt op de fiets. ,,Ouders moeten hun kinderen veilig op de fiets naar het sportcentrum kunnen laten gaan,” aldus de wethouder.

Verkeersdrukte

Omwonenden maken zich zorgen hoe de verkeersdrukte straks gaat zijn. Daarnaast maken zij zich zorgen over de 24/24 uur geluidsbelasting. ,,Wij vragen om geluidswerende maatregelen bij het plaatsen van de installaties als een van de voorwaarden in het bestemmingsplan,” zei Hein Daams tijdens de inspraakavond. ,,Gezien de toename van het aantal voertuigen (+ 20% per dag) doen we een klemmend beroep op de raad om de Oude Telgterweg eerder dan gepland aan te pakken. Wij voorzien gevaarlijke situaties bij het oversteken van kinderen op de hoogte van de Wielewaal, Koperwiek en Volenbeekweg.” Volgens Van der Velden is de volgorde: eerst de realisatie van het sportcomplex, dan de buitenruimte en tot slot de herinrichting van de Oude Telgterweg. De wethouder zegt hierbij toe dat er een communicatieparagraaf wordt toegevoegd. Hij bevestigt dat er geen MER-plicht is. Na het zomerreces komt dit onderwerp terug op de agenda.