'Natuurverenigingen trekken bezwaren in'

ERMELO – ,,Het bestemmingsplan Strand Horst wordt in oktober goed gekeurd.” Daar is wethouder Hans de Haan van overtuigd. Met de natuurverenigingen wordt zeer binnenkort een convenant gesloten. ,,Zij trekken hun bezwaren in,” aldus de optimistische wethouder. ,,Het ziet er ontzettend rooskleurig uit.”

Bij het aantreden van dit college lag er een bestemmingsplan dat door de Raad van State volledig was afgeschoten. ,,Inclusief de MER-procedure heeft het daardoor twee jaar geduurd.” De Haan is nu hoopvol gestemd waar het gaat om de goede afloop. Hij verwacht dat de Raad van State het plan in z’n geheel zal goedkeuren of hooguit één tot twee kleine wijzigingen zal aanbrengen. Zijn optimisme heeft te maken met de ontwikkelingen over de aanleg van het Groene Kruispunt. Dit is een randvoorwaarde om de rest ook te kunnen realiseren. Wethouder Hans de Haan liet eerder al weten dat er intensief is samengewerkt met Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de lokale natuur- en vogel-belangenorganisaties. Vanuit deze samenwerking ligt er nu een inrichtingsplan waarvoor breed draagvlak is. Daarmee hebben, volgens De Haan, natuurorganisaties hun bezwaren tegen de plannen ingetrokken. Hij ziet het heel positief. ,,We hebben alles wat onderzocht moest worden, onderzocht. En de Raad van State heeft ditmaal voor zover we weten geen contra-expertise gevraagd.”

Bezwaren laten varen 

Ook de gemeente Zeewolde heeft de bezwaren tegen mogelijke geluidsoverlast laten varen. ,,Het belangrijkste is het groene kruispunt. Als dat rond is, kunnen we verder. Ik ben ervan overtuigd dat we, voordat dit college vertrekt, hier een definitieve klap op geven. En gelukkig wil ook de investeerder nog investeren.