'Gezondheid en bewegen zijn belangrijke onderwerpen'

ERMELO - De gemeenteraad besloot woensdag unaniem voor de aanleg van een nieuwe trimbaan. De ChristenUnie Ermelo diende samen met Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en VVD Ermelo hiervoor een motie in.

,,We hadden dit al in onze verkiezingsprogramma van 2018 staan,” vertelt Ronald van Veen namens CU. De credits gaf hij overigens aan zijn fractievertegenwoordiger Stefan Fiddelaar. Beiden wijzen naar de urgentie tijdens de coronacrisis. ,,De afgelopen periode kwam het belang van gezondheid extra in the picture te staan,” aldus Fiddelaar. ,,En daarbij het belang van bewegen.” Tegelijkertijd gingen de sportscholen op slot. Mensen moesten steeds meer zelfstandig of in groepjes buiten sporten. ,,Dan is zo’n trimbaan een belangrijke plek.” De ChristenUnie wil graag buitensporten stimuleren. Fiddelaar: ,,Toen we het idee van het herstel van de oude trimbaan peilden, kregen we veel positieve reacties. Veel mensen vinden gezondheid en bewegen belangrijke onderwerpen. Daarnaast hadden veel mensen nog goede herinneringen aan de oude trimbaan.”

Locatie

Met de motie wordt het college uitgedaagd om een openbare buitensportvoorziening te realiseren. Of het op de oude locatie komt of dat er gekozen wordt een combinatie met het sportpark De Zanderij te maken, is hierbij niet belangrijk. Beide locaties zijn ter overweging. ,,We hopen in ieder geval dat het college daar zo goed mogelijk inwoners en organisaties bij betrekt,” zegt Fiddelaar hoopvol. ,,In het voortraject hebben we positief samengewerkt met de wijkregisseur van de gemeente, die hier ook al mee bezig bleek.” Voor de aanleg heeft de raad een bedrag van maximaal 30.000 euro uitgetrokken.