Waar wordt in de toekomst gebouwd?

ERMELO – De gemeente Ermelo gaat op zoek naar locaties waar grootschalige woningbouw plaats kan vinden. ,,In Ermelo blijven wonen, wie wil dat nou niet?” Met deze uitspraak diende raadslid Pieter Stam (SGP) in mei een motie in. Hiermee gaf hij, gesteund door de gehele raad, opdracht aan het college om onderzoek te laten doen en in kaart brengen waar ontwikkeling van (grootschalige) woningbouw mogelijk is.

De grond is schaars in Ermelo en daarom is het nodig om een visie te ontwikkelen zodat er op de langere termijn realisatie van woningen kan komen. Ermelo heeft een relatief dure woningmarkt met een relatief klein aanbod betaalbare woningen. ,,Iedereen mag natuurlijk gaan en staan waar men wil, maar het is heel vervelend dat jongeren gedwongen worden Ermelo te verlaten omdat er geen passende woningen zijn,” aldus Stam. Tegelijkertijd realiseerde hij zich dat dit niet van vandaag op morgen verholpen is. ,,We moeten een plan maken richting 2030, voor de kinderen van vandaag.”

Eerste stap

Met het aannemen van de motie ‘zoekzones grootschalige woningbouw’ door de gemeenteraad in mei 2021 kreeg het college de opdracht om zoekzones voor grootschalige woningbouw in kaart te brengen, en voor deze zones een onafhankelijke stedenbouwkundige visie te laten ontwikkelen. Het college heeft op 3 augustus de aanpak voor de eerste stap voor de uitvoering van deze motie vastgesteld.

Invloed

In de eerste fase wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Waar kan vanuit landelijk, provinciaal en lokaal beleid gebouwd worden, en hoeveel woningen? Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat nu mogelijk is, maar ook naar de invloed die de gemeente heeft om daar (waar gewenst) haar eigen beleid aan te passen. Een, nog te selecteren, externe partij doet het onderzoek en de uitkomsten bepalen het vervolg. Vanuit de gemeente Ermelo is een begeleidingsgroep gevormd met afvaardiging vanuit de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.