Raad worstelt met rapport onderzoeksbureau

ERMELO – Oud-burgemeester Andre Baars is niet gehoord in het onderzoek naar de langlopende dossiers. ,,Maar hij wordt meermalen genoemd in het rapport dat is opgeleverd door onderzoeksbureau Necker van Naem. Dat botst voor mijn gevoel,’ zegt raadslid Dick Tillema (ChristenUnie Ermelo).

Woensdagavond kwam de Ermelose gemeenteraad bijeen om te vergaderen over het rapport dat vooral een beeld moet geven over het zorgvuldig handelen van de gemeente richting betrokkenen. Het onderzoek is dan ook niet gericht op de beoordeling van de dossiers op hun inhoudelijke en juridische aspecten. Voorzitter Dorine Burmanje deed er dan ook alles aan om tijdens de vergadering de scoop helder te houden en de beeldvormende vergadering af te bakenen. Dat kon niet iedereen waarderen.

Inspreken

Wat bij de meeste raadsleden ook niet goed was gevallen, was het feit dat de betrokkenen bij de dossiers niet aanwezig waren om in te spreken. Stichting Doeh, WRBT en Bar Twinns besloten de vergadering te boycotten. Wie wel kwam inspreken was Jobert Oostindie, een betrokken burger, die vooral het accent legde op de burgerlijke ongerustheid en de vraag stelde wat er nodig was om juist die ongerustheid weg te nemen. ,,Het verleden achtervolgt je en haalt je in,” zei hij. ,,Het begint bij de bejegening.” Hij vraagt zich dan ook ernstig af of het lek nu boven water is.

Opdracht

De opdracht die het onderzoeksbureau had gekregen richtte zich vooral op de toekomst, hoe men zorgvuldig handelen kon borgen. ,,Dat betekent dat we naar dossiers hebben gekeken. Wat kunnen we er in brede zin uithalen? Dat was de opdracht,” aldus Lauryan Bakker namens Necker van Naem. Bevestigd werd dat de voormalig burgemeester een prominente rol heeft gehad. ,,Er stond spanning op de drie dossiers en de gemeenteraad stond qua informatie op achterstand.”

Verschillend

Vraag blijft hoe kan het dat de ‘beelden’ zo verschillend zijn. ,,Er wordt heel veel tijd en energie gestoken in wettelijke procedures en individuele gesprekken,” legt Bakker uit. Volgens haar is het verlies aan vertrouwen ontstaan doordat de gemeente juridische uitspraken en de rechtmatigheid van beslissingen naast zich neer heeft gelegd. De gemeenteraad kan hierin een corrigerende rol in spelen. En hoewel raadsleden natuurlijk graag richting de toekomst willen kijken, blijft er ook een behoefte om de visie van oud-burgemeester André Baars te horen. ,,Er wordt in het onderzoek de voormalig burgemeester behoorlijk wat nagedragen in de analyses,” stelt Erik van der Weide namens het CDA Ermelo. ,,Zijn licht op de wijze van communiceren en informatievertrekking van hem, het college en de gemeente zou wel eens een waardevolle aanvulling kunnen zijn op dit onderzoek.” Het bleek geen onderdeel van de opdracht naar het onderzoeksbureau te zijn geweest omdat het niet gaat over zijn functioneren.

Storm

Oostindie houdt vast aan de storm die woedt in Ermelo. ,,Realiseer je dat deze storm niet overwaait als je blijft zaaien.” Op 8 september zullen de raadsleden nogmaals vergaderen over het rapport zoals het er nu ligt. Van der Weide: ,,Wij zitten hier voor het algemeen belang en kunnen nooit iedereen tevreden stellen, maar we kunnen openheid bieden, transparant zijn en met respect communiceren. Daar legt het rapport pijnlijk de vinger op.”