Onvoldoende aanleiding voor raadsenquête 

ERMELO – Er kwam geen open debat over het rapport van Necker van Naem, over de langlopende dossiers. In de theaterzaal van de Dialoog, die momenteel verbouwd wordt, zouden raadsleden woensdagavond met elkaar in gesprek gaan. Maar in de eerste ronde gaf het geroutineerde raadslid Frans Snoek (SGP) al aan dat de meerderheid van de raad de mogelijkheid voor een eventuele raadsenquête van tafel wilde vegen.

Dat er daarna nog een gesprek werd gevoerd, veranderde niks aan de uitslag. ,,Het onderzoek geeft met name inzicht in historie van de dossiers, cruciale contactmomenten tussen gemeente en betrokkenen en vooral hoe het handelen en de communicatie is ervaren door ambtenaren, en betrokkenen bij deze dossiers,” zegt Erik van der Weide (CDA). ,,Toch vinden we het een gemiste kans dat één van de hoofdrolspelers uit de analyse – te weten de voormalig burgemeester – niet is gehoord en betrokken in dit onderzoek. Zijn verhaal zou ons inziens recht doen aan het betrekken van alle perspectieven waarmee we het feitenfundament verstevigen.” Dit rapport laat volgens Dick Tillema (ChristenUnie) de naakte waarheid zien. Zijn partij pleitte vorig jaar voor de raadsenquête, maar verzwakte dit nu tot een ‘gesprekstafel’.

Op de goede weg

VVD fractievoorzitter Herma van der Weide uitte vooral het gevoel dat ze ‘met elkaar op de goede weg zijn’. ,,En we werken heel hard,” aldus Van der Weide. Zij wil, net als collega Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) vooral vooruit kijken. Het onderzoek is afgerond en men wil met de aanbevelingen aan de slag. ,,We moeten niet in het verleden blijven hangen,” aldus Knoppert. ,,We zijn op de goede weg.” Het feit dat er vanuit de samenleving (betrokken bij de onderzochte dossiers) nog veel kritiek is, vinden ze minder relevant. Het statement dat betrokkenen vorige week hebben afgegeven door weg te blijven van de vergadering, werd hen opnieuw niet in dank afgenomen.

Spiegel

Voorzitter Dorine Burmanje: ,,Ons werd een spiegel voorgehouden. Geen vuurwerk vanavond, maar u zegt hele scherpe dingen tegen elkaar. En nederigheid is wat hierbij hoort.” Volgens de door de SGP ingediende motie wordt kenbaar gemaakt dat de initiatiefnemers van de motie vorig jaar, zich onvoldoende hebben gerealiseerd wat de consequenties van de term ‘raadsenquête’ inhield. Ook constateert Snoek dat de raad niet op de hoogte is welke andere langlopende dossiers er zijn en wat de reden van de langlopendheid is. Wethouder Laurens Klappe deed in elk geval de toezegging dat het college alle dossiers die op de ‘longlist’ stonden aan te pakken. Snoek wil geen hoorzittingen, maar wel een mondelinge toelichting op deze dossiers.

Wantrouwen

,,Er is een bepaalde vrijheid nodig waarbinnen je als college kunt handelen. Als ChristenUnie moet je niet te dicht gaan zitten op de uitvoering,” zegt Tillema. Hij is er dan ook, net als Snoek, niet voor om minimaal twee leden van de gemeenteraad te voegen bij de driehoek (griffier, college en gemeentesecretaris). Daar ontstond overigens nog wel vuur toen Erik van der Weide het amendement van het CDA verdedigde. Snoek betichtte hem direct van wantrouwen richting de net aangestelde griffier. En daar nam hij, tot grote frustratie van Erik van der Weide, geen woord van terug.

Unaniem

Een meerderheid (13-7) is van mening dat het rapport van Necker van Naem onvoldoende aanleiding geeft om een raadsenquête te houden. Wel is men unaniem van mening dat er over een jaar geëvalueerd moet worden om te kijken of het ingezette beleid zijn vruchten afwerpt.