CDA Ermelo stelt schriftelijke vragen

ERMELO - Volgens onderzoeksbureau TNO leven zo’n 550.000 huishoudens in Nederland in zogenoemde energiearmoede. Dit zijn mensen die een laag inkomen hebben en een hoge energierekening, bijvoorbeeld omdat hun huizen slechter zijn geïsoleerd. Mogelijk stijgen de energieprijzen de komende tijd flink, wat energiearmoede zal vergroten. Daarom trekt het kabinet zo'n drie miljard euro uit voor maatregelen om de hogere energierekening van consumenten door de sterk stijgende gasprijs te compenseren. Dat geld gaat onder meer naar een verlaging van de belasting op energie.

Het CDA Ermelo maakt zich zorgen en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. De centrale vraag is of het huidige minimabeleid van de gemeente voorziet in energiearmoede, of dat het huidige beleid moet worden aangepast. Woordvoerder Sarath Hamstra: ,,We leven in een tijd waarbij de ontwikkelingen erg snel gaan. Dit zien we bijvoorbeeld doordat steeds meer zaken digitaal worden geregeld moeten worden, waaronder bankzaken en de belastingdienst, maar ook doordat de samenleving steeds duurzamer wordt. Op zichzelf is dit een goede ontwikkeling om meerdere redenen, maar net zoals bij alle andere ontwikkelingen is het belangrijk dat er geen mensen achterblijven. Als de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid een andere vorm van armoede in de hand werken, dan moeten we het minimabeleid dat we hebben daarop aanpassen. Op lange termijn ligt de oplossing erin dat deze mensen ook mee kunnen doen met verduurzaming.”

Fatsoenlijk

Bijkomend probleem is de sterk stijgende kosten voor boodschappen. In een jaar tijd zijn de prijzen met meer dan 9% gestegen, volgens onderzoeksbureau GfK. Ook hierbij is het belangrijk dat de minimaregelingen die de gemeente kent toereikend zijn. Hamstra: ,,Helaas zijn er nog steeds een hoop mensen die gebruik moeten maken van de minimaregelingen. Voor sommigen is dit tijdelijk en voor anderen duurt dit langer. Het CDA Ermelo vindt het belangrijk dat we fatsoenlijk omgaan met mensen die afhankelijk zijn van de gemeente. Daarom vinden wij dat het minimabeleid aangepast moet worden, als blijkt dat deze ontoereikend is”.