Fractie CDA Ermelo stelt vragen aan college over maaibeleid

ERMELO - De Gemeente Ermelo heeft de afgelopen zomer het maaibeleid gewijzigd voor de plantsoenen in de Lijsterlaan. Deze mededeling kregen de bewoners op 1 juli. Volgens het college was overleg met de bewoners niet nodig en gebeurde dus ook niet.

Toch waren er aanwonenden het hier niet mee eens en hebben dit ter sprake gebracht bij het CDA. Hierop hebben de CDA Ermelo fractieleden Daphne Visser en Dick te Brake een bezoek gebracht aan enkele bewoners van de Lijsterlaan om zich ter plekke op de hoogte te laten stellen. Vervolgens heeft het CDA Ermelo het college gevraagd of er toch overleg zou kunnen komen tussen de gemeente en deze bewoners.

Ontevreden

Het CDA Ermelo heeft afgelopen week opnieuw vragen aan het college gesteld waarop de gemeente Ermelo de bewoners nu wel uitnodigde om alsnog gezamenlijk het gewijzigde maaibeleid te bespreken en te evalueren. Het college bevestigt ook dat er inderdaad gaandeweg onduidelijkheid en ontevredenheid was ontstaan over de wijze van communicatie en participatie rondom de aanpassingen van het maaibeheer. Op 27 oktober wordt de opgedane ervaringen met elkaar gedeeld en zal er ruimte worden geboden voor de besprekingen van toekomstige plannen aan de Lijsterlaan.