Budget voor cultuur of natuur?  

ERMELO - Het Natuur- en MilieuPlatform (NMP) wil graag extra budget. Om dit mogelijk te maken hebben Progressief Ermelo en de ChristenUnie Ermelo woensdagavond een amendement ingediend. Deze partijen vinden dat dit geld gehaald moet worden uit de subsidiepot van Kunst en Cultuur.

De gemeente Ermelo stelt al meerdere jaren een subsidie beschikbaar aan het NMP voor het advies dat deze organisatie geeft. Het gaat hier om een bedrag van ongeveer 1.100,00 euro. Het doel, de inzet, de resultaten en de hoogte van de subsidie staan niet ter discussie en zijn al enkele jaren hetzelfde. Echter in 2019 heeft het NMP zonder voorafgaand overleg subsidieaanvragen met een totaal bedrag van € 12.070,00 ingediend op grond van de Algemene subsidieverordening. 

Budgetten

Dit is in meerdere gesprekken met de NMP uitgelegd. Helaas bleek deze materie voor het NMP niet duidelijk, waarna de NMP een gesprek bij de raad heeft gevoerd. Ook toen is uitgelegd dat het geld van de gemeente niet vrij beschikbaar is voor iedereen die daarom vraagt, maar onderverdeeld wordt in budgetten die toegeschreven worden aan specifieke doelen en programma’s. Vervolgens heeft de NMP een bezwaar ingediend op weigering van een gedeelte van de subsidieaanvraag, waarna eerst weer een ambtelijk gesprek plaatsvond, gevolgd door een gesprek bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om deze wat lastige materie duidelijk te maken, maar het bestuur van het NMP kijkt naar het geheel van alle subsidies en wil graag een gedeelte van andere budgetten en subsidieplafonds gebruiken voor de taken die zij belangrijk vinden maar die nergens zijn vastgelegd als taak van de gemeente. Daardoor is er ook geen (subsidie-)budget beschikbaar voor deze zelfopgelegde taken.

Uitspoken

Tijdens het indienen van het amendement is de indruk gewekt dat dit budget weggehaald zou moeten worden bij Museum Het Pakhuis. Deze organisatie is door de gemeente aangewezen om een aantal educatieve activiteiten te organiseren. Hierbij moet men denken aan de Nationale Boomfeestdag en een doorlopende leerlijn op het gebied van duurzaamheid. ,,Er wordt gesuggereerd dat Het Pakhuis niet zoveel bijzonders uitspookt,” stelde wethouder Hans de Haan. ,,Ik vind dat absoluut onjuist.” Dat was ook niet de intentie van indiener Evelien Kars (Progressief Ermelo) ,,Maar wij zouden graag bewustwording, advisering en educatie willen clusteren.” Kars vond weinig steun. Want hoewel SGP-voorman Frans Snoek het financiële potje Kunst en Cultuur het liefst zou leeghalen, steunde hij het amendement niet. Ook Ben Noorloos (BurgerBelangen Ermelo) vond niet dat er zomaar budget weggehaald kan worden bij de een om het er bij een ander erbij te doen. Saillant detail is overigens dat de indieners van het amendement niet eerst te raden zijn gegaan bij Het Pakhuis.

Niet verstandig en slecht uitvoerbaar

De Haan: ,,Het Pakhuis heeft de educatie-taak en doet dat goed, Het NMP heeft de taak om de gemeente advies te geven. Hiervoor krijgt het NMP de subsidie. Het NMP wil nu iets extra gaan doen, iets wat er al is, maar die partij hebben we al.” Volgens de wethouder is het lastig om subsidies van het een op het andere moment te wisselen. ,,Dit is niet de manier om zo met subsidies om te gaan. Dit concluderend: het is niet verstandig en slecht uitvoerbaar.” Het amendement is met acht stemmen voor en twaalf tegen verworpen.