Centrale hoofdlijn: Dienstbaarheid

ERMELO - Het CDA Ermelo heeft als eerste partij het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar gepresenteerd. De meest centrale hoofdlijn is dienstbaarheid. 'De overheid moet zich beseffen dat haar bestaansrecht wordt gelegitimeerd door dienstbaarheid aan de democratische samenleving. Dit moet concreet vorm krijgen in de werkelijkheid van alledag. Dus: ja-mits, in plaats van nee-tenzij.'

In 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 16 maart en het is gebruikelijk dat politieke partijen een verkiezingsprogramma schrijven met hun standpunten. Het CDA Ermelo heeft, net zoals bij de voorgaande edities, veel gesprekken gevoerd met organisaties, verenigingen, bedrijven en Ermeloërs, om informatie op te halen. Ook is er een Wat Kan Beter bijeenkomst georganiseerd, waarbij iedereen die dat wenste kon aangeven hoe Ermelo een nog mooier dorp wordt. Dit heeft geleid tot een verkiezingsprogramma dat vorige week door de leden van de christendemocraten is vastgesteld.

Visiedocument

Voorzitter Hilda Kievit: ,,We zijn erg blij met ons nieuwe programma. Het is een visiedocument voor de komende vier jaar, maar ook voor de jaren daarna, want politiek stopt niet na één periode. Maar het programma bevat ook concrete punten en oplossingen. We zijn trots op het eindresultaat.”. Lijsttrekker Sarath Hamstra vult aan: ,,Als CDA Ermelo geloven wij dat het begint met een sterke samenleving en een overheid die dienend is aan die samenleving. Daar begint het mee, waarbij de overheid betrouwbaar is, vertrouwen heeft in de inwoners en ook vertrouwen geeft en daar fatsoenlijk mee omgaat. We moeten hard werken om dat vertrouwen terug te winnen en met dit verkiezingsprogramma zetten we een stap in de goede richting.” www.cdaermelo.nl