Nieuwkomers bij lokale partij

ERMELO - Han Wilhelm wordt lijsttrekker van BurgerBelangen Ermelo (BBE). Tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering van BurgerBelangen Ermelo op donderdagavond 11 november werd onder voorzitterschap van Johan van Leeuwen de kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

De eerste drie kandidaat-raadsleden zijn door een meerderheid van stemmen gekozen. Wilhelm, die het stokje overneemt van Bart van der Knaap, is werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs en houdt zich bezig met de ontwikkeling van het vak Burgerschap. Vanaf 2009 is hij bij de Ermelose politiek betrokken. Hij werd daarvoor geënthousiasmeerd door de huidige wethouder Wouter Vogelsang, die toen fractievoorzitter was van de Dorpspartij Ermelo. Deze partij vormde in 2013 samen met Gemeentebelang Ermelo de nieuwe lokale partij Burgerbelangen Ermelo. In 2014 werd hij raadslid voor deze partij. Hij was vooral actief op de dossiers Ruimtelijke Ordening. Zo werd hij gekozen tot voorzitter van de Themacommissie De Hooge Riet/Veldwijk, die door de raad was ingesteld om de herontwikkeling van dat gebied te monitoren. Landelijk bekend werd hij door zijn optreden in het TV-programma Opstandelingen van juli 2020, waarin de problematiek van de langlopende dossiers door Sophie Hilbrand aan de kaak werd gesteld.

Ton Brouwer

Tweede op de lijst is Ton Brouwer. Hij is een nieuwkomer in de lokale politiek, maar kent Ermelo vanaf zijn jeugd. Brouwer studeerde aan de T.U. in Delft en heeft daar heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van burgerparticipatie. Hij is eigenaar van een adviesbureau voor ruimtelijke vraagstukken. In het dagelijks leven adviseert hij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies met betrekking tot o.a. stikstofdepositie, geluid en windturbines. Met die deskundigheid kan hij een waardevolle bijdrage aan de ontwikkelingen in Ermelo. De andere nieuwkomer is Everline van Loo. Zij neemt de derde plaats in op de kieslijst. Van Loo is geboren en getogen Ermelose. Haar wieg stond in de buurtschap Horst. Zij werkte jarenlang bij de ABN AMRO en specialiseerde zich in pensioenadvisering. Op dit moment is zij actief in diverse vormen van vrijwilligerswerk. Een voordeel van haar deelname aan de fractie is dat zij de Ermelose samenleving heel goed kent.

 

De fractie zal zich de komende tijd buigen over het verkiezingsprogramma 2022 – 2026. Daarin zijn de volgende speerpunten in ieder geval: de woningbouw voor starters en senioren, de vitaliteit van de fysieke leefomgeving, maar ook een sluitende meerjarenbegroting van de gemeente bij een gelijkblijvende belastingdruk. Het is de bedoeling dat de volledige kieslijst en het verkiezingsprogramma 2022 -2026 in december worden vastgesteld door de leden.